[2019. augusztus 8., csütörtök]
A VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE

Alulírott Deákné dr. Szarka Anita, mint a Váci Helyi Választási Iroda vezetője, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 5.§ (1) bekezdés j) pontjába foglalt jogkörömben eljárva megállapítom, hogy Vác településen a(z)

Polgármesterjelölt állításához 300 fő,
1. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 31 fő,
2. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 29 fő,
3. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 27 fő,
4. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 25 fő,
5. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 25 fő,
6. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 28 fő,
7. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 27 fő,
8. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 31 fő,
9. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 29 fő,
10. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 30 fő

választópolgár ajánlása szükséges.
A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. határozata alapján Vácott a görög, német, roma, román, ruszin, szlovák települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 5 fő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint:
„(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.
(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.
(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9. § (1), (3) bekezdése szerint:
„(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.”
„(3) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár
jelöltnek ajánlott.”
A központi névjegyzék adatai alapján Vác településen 2019. augusztus 07.-én a választópolgárok száma 27648 fő volt.

Vác, 2019. augusztus 08.

Deákné dr. Szarka Anita
HVI vezető


Az eredeti dokumentum az alábbi csatolmányban megtekinthető!

Feladó: Városháza