Pályázatok [2019. szeptember 3., kedd]
Ingatlan pályázat

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.)
2019. szeptember havi hirdetése

Üzlethelyiség értékesítésre:
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban 3192/A/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 2600 Vác, Március 15. tér 16-18. fszt. 11. szám alatt található, 40 m2 nagyságú (a társasházi alapító okirat szerint a közös tulajdonból az Ingatlanhoz tartozó 308/10000 tulajdoni hányaddal), üzlethelyiség megnevezésű Ingatlant, az alapító okirat szerint hozzá tartozó 2,20 m2 alapterületű pincehelyiséggel, 12.621.666,-Ft, azaz tizenkettőmillió-hatszázhuszonegyezer-hatszázhatvanhat forint induló vételáron jelöli értékesítésre, nyílt pályáztatással, licit eljárás lefolytatása keretében, 100.000,-Ft licitlépcső, 1.200.000,-Ft biztosíték megfizetése mellett, a www.vac.hu honlapon részletezett feltételekkel.
A 2007. évi CXXVII. tv. (Áfa törvény) 86. § (1) j pontja alapján jelen ingatlanértékesítés mentes az általános forgalmi adó alól.

További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában, Tel: 27/510-104 Postáné Mánya Judit

A pályázat teljes anyaga a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza