Közélet [2019. október 11., péntek]
Kívülről már teljesen megújult a váci ferences rendház

Újabb szakaszához érkezett a váci ferences rendház teljes körű felújítása, miután befejeződött a külső, rendkívül tetszetős megújulást hozó rekonstrukció, és most már nagyobb ütemben folytatódhat a falakon belül az új funkciónak megfelelő átalakítás, ugyanis ezután „Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ” kap helyet a patinás épületben.

- Ez a felújítás a piarista rend számára azért különösen fontos, mert végeredményben azt teszi majd lehetővé, hogy a fiataloknak egy olyan csoportját is jobban fel tudjuk karolni, akik a hagyományos iskolarendszerhez ezen intézmény segítsége nélkül egyáltalán nem tudnának kapcsolódni, vagy csak nagyon korlátozottan lenne erre lehetőségük - mondta az október 10-én tartott „bokrétaünnepségen” Szilvásy László, a létesülő új intézmény fenntartását vállaló tanítórend tartományfőnöke.
Dobszay Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke elmondta: a kárpótlás során visszakapott kolostorépületnek a kezdetektől szerettek volna megfelelő új funkciót találni, de az évek múlásával be kellett látni, hogy ezt saját erőből nem tudják megvalósítani, így örömmel fogadták a kezdeményezést, hogy itt egy szociális célt is betöltő speciális oktató-nevelő intézmény jöjjön létre, a „barátok temploma” plébániai szolgálata vonatkozásában pedig a jövőben megosztja a feladatot a két rend.
Fördős Attila polgármester köszönetet mondott az állami támogatásért, aminek révén Vác egy emblematikus épületegyüttese teljes mértékben megújulhat, és egyben egy merőben új típusú oktatási intézmény jöhet létre, tovább erősítve a település iskolavárosi szerepét.
- Szent helyen vagyunk, hiszen az államalapító királyunk alapította püspökség első székesegyházának helyet adó területen évszázadokkal később emelt kolostor falai között állunk, és hát ez az épület a jövőben is szent hely lesz, azáltal, hogy a rászorulók munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő egyházi fenntartású intézmény kap itt helyet, tehát van ebben az építkezésben egy nagyon fontos történelmi folytonosság - emelte ki a városvezető.
Az egyedülálló funkciójú új intézmény létrehozását, a rendház ehhez szükséges rekonstrukcióját a kormány több mint két milliárd forint összegű támogatása teszi lehetővé.
- Ebben az intézményben a valamilyen fogyatékkal élő fiatalok olyan többlet segítése valósulhat meg a minél önállóbb életre való felkészítésük érdekében, ami nagyon egyedi és átfogó támogatást jelenthet az iskolás korú vagy a már valamivel idősebb tanulóknak. Ugyanakkor ez a képzés, ez a foglalkozás értelemszerűen az érintett családoknak is nagy segítség lehet. És akkor a segítő munka során szerezhető módszertani tapasztalatokról, azok széles körű terjesztésének fontosságáról nem is szóltunk - mondta dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, az EMMI államtitkára.
Pölöskei Gáborné, a tárca szakképzésért felelős helyettes államtitkára kiemelte: a létrejövő új iskola egyrészt összeköti a szakképzést és a pályaorientációt, másrészt egyúttal a támogató bázis szerepét is be kívánja tölteni a valamiért különös odafigyelést igénylő fiatalok számára.

Feladó: Városháza