Közélet [2019. október 31., csütörtök]
Megalakult a váci képviselő-testület

Október utolsó délutánján, a Városháza dísztermében tartotta meg alakuló ülését a helyhatósági választáson öt esztendőre bizalmat kapó új váci képviselő-testület.
A nagy érdeklődés kísérte az egy óránál valamivel hosszabb eseményt, mely a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. Az egyelőre 14 főt számláló grémium teljes létszámban volt jelen és egyhangú szavazással fogadta el a napirendi sort. Dr. Oroszi Sándor, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményét. (A kompenzációs listán erre jogosult Fördős Attila nem vette át a megbízólevelét. Helyette a jelölőszervezete – Fidesz-KDNP – 30 napon belül delegálhat a megadott a választásra megadott névsorból képviselőt, akivel 15 főre egészül majd ki a testület.) Miután a megválasztott képviselők letették az esküt, sor került Matkovich Ilona eskütételére is. Vác polgármesterének illetménye – a törvényi előírásoknak megfelelően - 797.700 forint, a költségtérítése pedig az illetmény 15%-a lesz. A nagy többséggel megválasztott városvezető rövid programismertetőjében a városban élők véleményére alapozó, fejlődést jelentő kemény munkát és demokratikus városirányítást ígért.
Ezt követően az alpolgármesterek megválasztásának szavazási lebonyolítására egy ad hoc bizottságot jelöltek ki titkos gépi szavazással. Elnöke Kászonyi Károly, további két tagja Ferjancsics László és Tótváradi-Nagy Bence lett. A titkos urnás voksolás eredményeként - Kiss Zsolt és Inotay Gergely személyében - két főállású alpolgármestert választottak. Miután mindketten letették az alpolgármesteri esküt, a testület megállapította az ő illetményük összegét is, mégpedig a törvényben megszabott százalékos korlátok középarányában, az polgármesteri illetmény 80%-ában.
A folytatásban módosították a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot. A szakbizottsági és városvezetési struktúra változtatásának lényege a takarékos és hatékony működés biztosítása. Az eddigiek felére, háromra csökkent a bizottságok száma és a korábban ezekben tevékenykedő, több mint félszáz – közpénzből fizetett – tag helyett összesen 23 bizottsági státuszt hoztak létre. Létrehozták a társadalmi megbízatású alpolgármesteri feladatkört, illetve a Társadalmi kapcsolatok tanácsnoka státuszt. Ezen két poszt betöltése a következő testületi ülésen várható. A változtatások évi közel 5 millió forintos megtakarítást jelentenek majd a városi költségvetésben.
A jogértelmezés szerint az aznap hatályba lépő Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása miatti következménnyel járó személyi összetételt nem ajánlott ugyanazon testületi ülésen meghatározni, ezért a jövő hét elején – a tervek szerint november 5-én, kedden 16 órától - kerül sor többek között a bizottsági tagok megválasztására is. A napirendi sor végén Kászonyi Károly adott tájékoztatást a vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról, illetve az esetleges összeférhetetlenségekről beadandó nyilatkozatról.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése a Szózat eléneklésével zárult.

Fotók: Sándor Lajos

Feladó: Városháza