Közélet [2019. november 6., szerda]
Fontos döntések a keddi testületi ülésen

Mint beszámoltunk róla (vac.hu – Közéleti hírek, 2019. 10. 31.) megalakult Vác Város Önkormányzat új képviselő-testülete. Az ezt követő hosszú hétvége után már november 5-én ismét tanácskozásra gyűlt össze a grémium és több jelentős döntést hozott.
A teljes létszámban jelenlévő – mint ismeretes, ez jelenleg 14, mandátummal rendelkező személyt jelent, mivel a Fidesz-KDNP esetében egy listás hely még betöltetlen – képviselő-testület döntése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármesteri feladatokat Ferjancsics László látja el, míg a Társadalmi kapcsolatok tanácsnokának feladatkörét Jess Kinga képviselő tölti be a jövőben. Több napirendi pontnál is elhangzott, hogy jelentősen csökkentek például az alpolgármesteri javadalmak, a felügyelő bizottsági tagságért járó díjak, vagy éppen a bizottsági tagoknak kifizetendő összes teher. Ezt megtartva a szavazások során a többség elvetette azon ellenzéki – Pető Tibortól és Mokánszky Zoltántól elhangzó – javaslatokat, melyek bizonyos díjemeléseket irányoztak volna elő. Mint ismeretes, Mokánszky Zoltán alpolgármester közpénz javadalma több mint kilencszázötvenezer forint volt havonta, ehhez képest a két új főállású alpolgármester keresete fejenként közel kétszázötvenezer forinttal kevesebb lett, mely szintén komoly megtakarítást jelent.
A folytatásban meghatározták a takarékosság mentén kialakított szakbizottsági struktúra személyi összetételét. (Ezt külön hírben ismertetjük majd.) Szintén a közpénzzel való spórolás vezérelte azt a döntéssorozatot, mely nyomán rendeletben szabályozták a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját. Mindezen intézkedések mintegy 5 millió forintos éves megtakarítást jelentenek majd a városi büdzsében.
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába Kiss Zsolt alpolgármestert delegálta a testület. (Akadályoztatása esetén Ferjancsics László vesz részt a munkában.) A váci testület ezt követően – a változó személyek miatti technikai módosítással – aktualizálta a Közbeszerzési Szabályzatot és a Versenyeztetési Szabályzatot is.
A folytatásban meghatározták az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságának személyi összetételét. Ezen határozatok is a közpénzzel való takarékosság jegyében születtek, hiszen a jövőben már nem lesznek pár személy számára kifizetett többszázezres javadalmazások. Így például a Váci Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsága elnökléséért korábban Balkovics Péter (Fidesz-KDNP) havi 200.000 forintot kapott, az új elnök már csak 120.000 Ft-ra jogosult. Jelentősen csökken a tagoknak járó juttatás is: 150.000-ről 85.000 forintra.
Két rendeletmódosítás következett. Először az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló bérleményekről, majd az önkormányzati vagyon gazdálkodás egyes részleteiről hoztak változtatási döntést. (Ezek részben hatásköri, részben technikai jellegű módosítások, a váci polgárokat közvetlenül nem érintik.)
Egy újabb döntés szerint a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat – szívességi használat jogcímen – székhelyként a Március 15. tér 11. alatti ingatlant használja.
A testület visszavonta a volt deákvári laktanya értékesítési szándékát. Majd az idei munkaterv évzárásig érvényes munkatervét fogadták el. Eszerint előbb november 26-án, kedden, majd december 17-én, kedden egyaránt reggel 8 órától tart majd soros plenáris ülést a grémium. Az előtte lévő héten kerül majd sor a szakbizottsági tanácskozásokra.
Az Egyebek napirendi sorban kért és kapott szót Csereklye Károly, aki az előző városvezetés által hagyott égető városi problémákat (likviditási helyzet, körforgalmak balesetveszélye, zöldterületi parkolás büntetése, beruházások megrekedése) említette meg és kérte megoldásukat. Fehér Zsolt a falevelek összegyűjtésére és a játszótéri felújításokra vonatkozó intézkedéseket hozta szóba, míg Kászonyi Károly a kötelező vagyonnyilatkozati bevallás részleteire hívta fel a figyelmet.
A testületi ülésen elfogadott rendeletmódosítások és határozatok a hivatalos városi weboldal (vac.hu) Önkormányzat moduljában hamarosan megtekinthetők.
A tanácskozás felvételét az ES Televízió november 6-i esti adásában teljes egészében levetíti.

Feladó: Városháza