Közélet [2019. november 7., csütörtök]
Takarékos szakbizottsági struktúra

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 5-i ülésén a képviselők többek között meghatározták a szakbizottsági elnökök személyét, képviselő és külsős szakértői tagjait. Szintén kialakításra került az önkormányzati tulajdonban lévő városi cégek Felügyelő Bizottságának összetétele.
A döntés értelmében az előző önkormányzati ciklusban működő bizottsági struktúrában - a közpénzen történő takarékosság mentén - jelentős változás történt. A tiszteletdíjas tagsággal járó 5 szakbizottság és 1 munkacsoport helyett a jövőben 3 szakbizottság működik majd. Ezen és a megválasztottak tiszteletdíjának módosításain évi közel 5 millió forintot takarít meg a város. Így például megszűnik a több mint négyszázezres, egy képviselőnek járó havi közpénzkifizetés is. Az alakuló ülésen történt titkos urnás szavazás eredményeként a következő szakbizottsági felállásban dolgoznak majd a képviselők és a külsős bizottsági tagok. (Zárójelben a képviselői + a külsős taglétszám).

Emberi Kapcsolatok Bizottsága: 9 fő (5+4)
Elnök: Fehér Zsolt
Képviselő tagok: Kászonyi Károly, Pető Csilla, Rozmaring Sándor és Tótváradi-Nagy Bence
Külsős tagok: Bagyinszky Beáta, dr. Bánhidi Péter, Tisza Zoltán és dr. Wass-Matics Heléna

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság: 9 fő (5+4)
Elnöke: Molnár Nándor
Képviselő tagok: Csereklye Károly, Fehér Zsolt, Jess Kinga és Rozmaring Sándor
Külsős tagok: Buchwald Imre, Endrődy Gergely, Králik Károly és Makrai Zsolt

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság: 5 fő (3+2)
Elnök: Kászonyi Károly
Képviselő tagok: Molnár Nándor és Tótváradi-Nagy Bence
Külsős tagok: Arnóczy György és Boda János

Feladó: Városháza