Közélet [2019. november 22., péntek]
Tartalmas bizottsági ülésekkel indítottak

Az új önkormányzati ciklus első tanácskozásait tartották meg a hét első napjaiban Váci Város Önkormányzat szakbizottságai. Ezeken több, átruházott hatáskörben hozott döntés is született.
Mindhárom bizottság teljes létszámban tárgyalta meg a tartalmas napirendi sor előterjesztéseit. Újdonság volt, hogy a tanácskozásoknak a városházi nagyterem adott helyet, ahol kulturáltabb, kényelmesebb és technikailag megoldhatóbb körülmények között folyhatott a tárgyalás.
Hétfőn a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság közel háromórás tanácskozásán elöljáróban tájékoztatók kerültek sorra a Közterület-felügyelet tevékenységéről, a beruházások aktualitásairól, illetve a téli hóhelyzetre való felkészülés állásáról. A grémium javasolta a képviselő-testületnek, hogy az évek óta tervezett, ám a város igényeinek nem megfelelő többezres rendezvénycsarnok támogatási szerződését mondja le, illetve az arra ígért 5 milliárdos állami forrás kapcsán kérje annak egyéb, fontosabb fejlesztésekre való átcsoportosítását.
Több önkormányzati intézmény alapdokumentumaiban szükséges a választás után aktualizálni a személyi vonatkozású tartalmat. Kezdeményezték, hogy a valós funkcióval nem rendelkező ÉPMET Kft-t végelszámolással szüntessék meg. Közel húsz olyan ingatlanügyben is döntés született, amelyek előterjesztője a Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részlege volt. Részletes vita alakult ki a közterületi díjak, illetve a behajtási engedélyek díjainak felülvizsgálata kapcsán, ezekről döntés a november 26-i plenáris ülésen születhet.
Kedden az Emberi Kapcsolatok Bizottsága nyílt ülésén egy fogorvosi kérelem kedvező elbírálását követően javasolta a képviselő-testületnek az iskolaegészségügyi körzetek módosítását, valamint, a sportcsarnokbeli óvodás sportnap bérleti díjának elengedését. A bizottsági tagok tudomásul vették a Katona Lajos Könyvtár állományellenőrzéséről, továbbá az alapfokú oktatási, nevelési intézmények statisztikai összesítőjéről benyújtott anyagot és két bérlakás pályáztatását is jóváhagyták.
Ezt követően már zárt ajtók mögött fogalmaztak meg javaslatot a művelődési központ igazgató állására beérkezett pályázatokról, továbbá a Vác Város Sportjáért kitüntető cím odaítélésére tettek javaslatot. Majd közszolgáltatási díjkedvezményekről is döntöttek, valamint lakásbérleti jogviszony hosszabbítási kérelmeket és lakásügyeket bíráltak el.
A bizottsági tárgyalássorozat zárásaként szerdán a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ülésezett. A likviditási jelentés megtárgyalását követően a Váci Városfejlesztő Kft. és a vele együttműködő gazdasági társaságok augusztusi és szeptemberi tevékenységét tekintették át. A váci színház működésének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót követően szakmai vizsgálatnak vetették alá az önkormányzat első háromnegyedévi gazdálkodásáról adott polgármesteri beszámolót. Napirendre került az idei költségvetés, továbbá az élelmezési nyersanyagköltségek aktualizálása is. Javasolták, hogy a testület a 2020-as folyószámla hitelkeret összegét 800 millió forintban kezdeményezze a szerződő pénzintézménnyel.

Feladó: Városháza