Pályázatok [2019. november 28., csütörtök]
Pályázat területi védőnő munkakör betöltésére

Szociális Szolgáltatások Háza

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltatások Háza

területi védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, védőnő,
büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, hozzájárulás a személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Járja Andrea nyújt, a 305750730 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatások Háza címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/175-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
Elektronikus úton Járja Andrea részére a szocigazgato@gmail.com E-mail címen keresztül
Személyesen: Járja Andrea, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok közül esetleges személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázó kiválasztása

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Vác Város Honlapja - 2019. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocialishaz.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza