Közélet [2020. január 24., péntek]
F E L H Í V Á S kitüntetési javaslattételre

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a váci fogyatékossággal élő emberek érdekében tartósan kiemelkedő tevékenység elismerésére minden évben „A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért” kitüntető címet adományoz.
A kitüntetés adományozására bárki javaslatot tehet. A javaslatokat - részletes írásos indokolással – minden év január hó 31. napjáig lehet benyújtani a Váci Fogyatékosügyi Tanács elnökének. Személyesen az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodában, e-mail-es formátumban pedig: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza