Közélet [2020. január 13., hétfő]
Megkezdik idei munkájukat az önkormányzati szakbizottságok

Az elfogadott éves munkaterv alapján e hét első felében tartják meg idei első munkaülésüket Vác Város Önkormányzat szakbizottságai. A három grémium három különböző napon - hétfőn, kedden, illetve szerdán - egyaránt délután három órakor kezdi meg munkáját a Városháza nagytermében.
A tervezett napirendi tárgysorozaton már érződik, hogy az új városirányítás kiszélesíti a szakmai alapon eldöntendő kérdések skáláját a külsős szakértőket felvonultató, illetve a tanácskozási joggal meghívott vendégek részvételével dolgozó bizottságok felé. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén például a szokásos ingatlanügyekben meghozandó döntéseken és közlekedési problémák orvoslásán túl több fontos településrendezési kérdést is megvitatnak.
A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság keddi ülés napirendi sorában ugyan nincs nagyon sok témakör, ám ezek rendre jelentős hatással bírnak városunk gazdálkodására. Az aktualitásokat átvezető költségvetési rendeletmódosítás és a likviditási jelentés szakmai áttekintésén kívül saját hatáskörben döntenek intézményi bérleti díjkedvezményekről. Ezen grémium vizsgálja majd meg és hoz határozatot a holdingos tagvállalatok adott hónap tevékenységéről benyújtott beszámolói kapcsán is.
Zárásként szerdán az Emberi Kapcsolatok Bizottsága tartja meg január havi soros tanácskozását. Az erre vonatkozó napirendi sorban találunk például egy fogorvosi szerződés ügyében benyújtott szándéknyilatkozatot, illetve a bölcsődék és óvodák nyári szünetére vonatkozó javaslatot is. E bizottság – a személyiségi jogok miatt zárt ülésen – lakáspályázatok elbírálásával is foglalkozik majd.

Feladó: Városháza