Közélet [2020. január 20., hétfő]
Az idei első ülését tartja kedden a váci képviselő-testület

Január 21-én, kedden reggel 8 órától tartja meg éves munkaterv szerinti idei első tanácskozását Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A tervezett napirendi sorban – a tájékoztatók és a zárt ülésre rendelt témakörökön túl – mintegy húsz, nyílt ülésen megtárgyalandó előterjesztés szerepel.
A Városfejlesztő Kft. közbeszerzési, majd versenyeztetési szabályzatának technikai jellegű módosítása után néhány ingatlankérdésben kell döntést hozni. Ezután sorakoznak majd a gazdasági tárgyú napirendi pontok: a likviditási jelentés, illetve a városi költségvetés aktualizálása. Az építésügyi igazgatási feladatok törvényi előírás szerint átkerülnek a járási hivatalhoz. Ennek rendezését a múzeum épületek tulajdonba vételét célzó határozat követi majd.
Három ingatlan elővásárlási jogáról is döntenek a képviselők, hogy aztán a folytatásban a tervek szerint a városi bérleményekről szóló rendeletet is módosítsák. Három – tartalmában politikai indíttatású – ellenzéki önálló indítvány is napirendre kerülhet és egy, a költségvetést előzetesen érintő sürgősségi javaslat is benyújtásra került.
A nyílt ülés végén mód lesz a napirend utáni hozzászólások elmondására, illetve új képviselői kérdések felvetésére. A kiadott Meghívó szerint már zárt ajtók mögött tárgyalnak majd a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről, a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól, illetve két fellebbezésről is döntés születik.

A Meghívó és a tervezett napirendi sor mellékletünkben látható.

Feladó: Városháza