Közélet [2020. január 24., péntek]
Lakossági fórum

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban lakossági fórumot tart.
- A Jávorszky Ödön kórház kiterjesztett területének rendezési terv módosítása – partnerségi egyeztetési dokumentáció
- Hatályos HÉSZ módosítása a 4397/1; 7002/2; 7002/8; 0360/41-43 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában - partnerségi egyeztetési dokumentáció.


A lakossági fórumra a Madách Imre Művelődési Központ Kamaratermében 2020. január 30-án 15.00 órától kerül sor.

A témákkal kapcsolatos előzetes egyeztetési dokumentációk megtekinthetők a város honlapján a „Hivatal” menüpont „Partnerségi egyeztetések” cím alatt. További információ nyújtására ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztályán (114/B) is van lehetőség.

A Jávorszky Ödön kórház partnerségi egyeztetési dokumentációját az alábbi linken közvetlenül is el lehet érni:
http://czsz.hu/vac_2020/htm/vac.htm
azonosító: vac
jelszó: Vac2020

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza