Pályázatok [2020. február 3., hétfő]
Pályázat közgazdász munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Váci Polgármesteri Hivatalban

közgazdász


munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
-Uniós és kormányzati támogatásból megvalósuló projektek pénzügyi, szakmai megvalósításában való részvétel,
-közbeszerzések és beszerzések lefolytatásában közreműködés,
-közgazdasági elemzések készítése,
-szabályzatok készítse,
-részvétel a minőségirányítási rendszer készítésében, fenntartásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Projektek végrehajtása, elemzések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv, valamint a Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
-magyar állampolgárság,
-cselekvőképesség,
-büntetlen előélet,
-vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
-szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség-közgazdász

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság, jó írás-és fogalmazó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
-szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
-sikeres pályázat esetén,3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
-a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
-a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
-motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása postai úton, a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.).A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/26-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: közgazdász.

A pályázat benyújtható elektronikus úton is, Dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címre. Ebben az esetben is az előzőleg megjelölt ismérveket azonostó számot és munkaköri megnevezést fel kell tüntetni az email-ben,

Személyesen is leadható a pályázat Dr. Zsidel Szilvia jegyző asszonynál, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. 1. emelet 103-as irodában.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 06.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.vac.hu– 2020. február 03.
www.kozigallas.hu – 2020. február 03.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza