Pályázatok [2020. február 11., kedd]
Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Deákvári Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Váci Deákvári Óvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak, valamint az ONOAP és a helyi pedagógiai program alapján elvégzendő szakmai munka munkaköri leírásban foglaltak alapján. Fő feladata a rábízott gyermekek nevelése.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus
• Büntetlen előélet és cselekvőképesség
• magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata és érvényes erkölcsi bizonyítvány.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.03.11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terék Ágnes nyújt, a 06-30/870-2861-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Váci Deákvári Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári főút 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni az iktatószámot: 1158/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

• Személyesen: Terék Ágnes, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34.
• E-mailben: deakvari.ovoda.vac@gmail.com

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Vác Város honlapja - 2020. február 11.
• www.kozigallas.hu - 2020. február 11.

Feladó: Városháza