Pályázatok [2020. március 3., kedd]
Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Váci Polgármesteri Hivatalban

Adóügyi ügyintéző


munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

-Telekadóval, építményadóval kapcsolatos valamennyi feladatot elvégzi, így pl. a bejelentésre felszólító levelek kiküldése, bejelentések feldolgozása, az ASP Adó szakrendszerben határozatok meghozatala az előírásokról és a törlésekről, illetve a visszaérkezett tértivevények szerelése az ügyiratokba, határozatok véglegesítése, a bejelentések besorolása, ügyfeleknek segítség nyújtása, felvilágosítás adása stb.
- A visszaérkezett leveleket ismételten kipostázza, miután az új cím rendelkezésre áll. Szükség esetén az új címet az IPL nyilvántartásban, vagy a cégnyilvántartásban megnézi.
- Tulajdoni lapokat kér le a TAKARNET rendszerből telekadóhoz és építményadóhoz.
- Biztosítja könyvelési jelentések elkészítését.
- Felvilágosítást ad a félfogadási napokon megjelenő adózóknak az adófizetés állásáról, vagy az adófizetéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról.
- Közreműködik a fizetési felhívások kipostázásában.
- A megjelenő ügyfelek valamennyi számláját egyezteti és a tartozás befizetéséről intézkedik.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv, valamint a Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- érettségi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Önkormányzatnál hasonló területen szerzett munkatapasztalat
Közigazgatási alapvizsga
Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

Csapatmunka – együttműködés
Pontosság, precizitás
Lojalitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
- szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
- sikeres pályázat esetén,3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása postai úton, a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/66-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

A pályázat benyújtható elektronikus úton is, Dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címre. Ebben az esetben is az előzőleg megjelölt ismérveket azonosító számot és munkaköri megnevezést fel kell tüntetni az email-ben,

Személyesen is leadható a pályázat Dr. Zsidel Szilvia jegyző asszonynál, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. 1. emelet 103-as irodában.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 03.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.vac.hu– 2020. március 03.
www.kozigallas.hu – 2020. március 03.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza