Közélet [2020. március 13., péntek]
Tartalmas szakbizottsági tanácskozások

Az elfogadott munkarend szerint március 18-án, szerdán reggel 8 órától tartja következő ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A tanácskozás előkészítéseként, illetve a saját hatáskörben meghozandó döntések végett e hét első három napján ült össze a három szakbizottság tagsága.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülése 20 napirendi témában, az ingatlanügyek között pedig tízet is meghaladó számú esetben tett javaslatot a plenáris ülésnek, illetve hozott döntést. A bizottsági tagok a város környezeti állapotáról benyújtott anyag esetében részletesebb előterjesztést kértek. Egyetértettek viszont öt városi rendelet módosítására vonatkozó elképzeléssel és a testületnek elfogadásra javasolták azokat. Két kérelem elfogadása mellett nem járultak hozzá, hogy útrészeket adjanak el magántelkek bővítéséhez. Felosztották a legutóbbi értékvédelmi pályázat támogatási keretét és héttagú Közlekedési Munkacsoportot hoztak létre. A folytatásban előbb nyílt ülésen – majd a törvényi előírások szerint egyes esetekben már zárt ajtók mögött – ingatlanügyekben hozott döntésekkel fejezték be a bizottság márciusi ülését.

Kedden a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tartotta meg tanácskozását. Elsőként a jegyző által a tavalyi adóigazgatási feladatok ellátásáról benyújtott beszámoló került terítékre, majd javasolták a képviselő-testületnek, hogy az adóerősség miatt a város által a központi költségvetésből meg nem kapott 600 millió forintos összeg egy részére adjon be kérelmet az önkormányzatok részére biztosított pályázatra. A holdingos cégek januári munkájáról szóló előterjesztés megvitatása és elfogadása után egyetértettek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről szóló anyag tartalmával és elfogadásra javasolták a 14 támogatott egyesület és szervezet által az összegek felhasználásáról benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolókat is.

A sort szerdán az Emberi Kapcsolatok Bizottságának munkarend szerinti ülése zárta. Elsőként meghallgatták a levéltári igazgatói feladatkörre kiírt pályázat két jelentkezőjét és mindkettőjük esetében javasolták a testületi meghallgatást is. Megfogalmazásra került a színház ügyvezető igazgatói pályázatának szövegezése, melyet a plenáris ülésen fogadhatnak el és ezt követően kerül kiírásra a nyílt pályázat. Három önkormányzati kulturális intézmény (könyvtár, levéltár, múzeum) 2019-es szakmai beszámolója és idei munkaterve is bizottsági egyetértést nyert. Két rendeletmódosítási tervezet áttekintése után előbb nyílt ülésen két bérlakás hasznosításáról döntöttek, majd Fehér Zsolt ismertette a polgármester tájékoztatóját a koronavírus miatt tett költségvetési átcsoportosításról, illetve dr. Bánhidi Péter szólt a járvány okairól, jellemzőiről és megelőzési lehetőségeiről. Ezt követően – személyiségi jogok miatt zárt ajtók mögött – közszolgáltatási díjkedvezményekről és lakásügyekről is határoztak. Utóbbiaknál néhány esetben csak három hónappal hosszabbították meg olyan lakásbérlőnek a szerződését, aki nem volt hajlandó a város ellenőreit beengedni az önkormányzati bérlakásba. Ha ezt az elkövetkező időszakban sem teszik meg, a bérleti szerződéseik megszűnhetnek. Emlékeztetőül: 75 milliós az a hátralék, amelyet az önkormányzati lakások bérlői lakbérként, vagy közüzemi díjként nem fizettek be. Vannak olyanok, akik évek óta nem fizetnek és sok jogcím nélküli lakó is elfoglal olyan önkormányzati lakást, melyre szükség lenne, hogy a valóban rászoruló családok lakhatási problémáin segíteni tudjon a város.

Feladó: Városháza