Pályázatok [2020. március 18., szerda]
Pályázat munkaügyi előadó munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Idősek Otthona és Klubja

Munkaügyi előadó


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Burgundia utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazotti jogviszonyba tartozó bér és munkaügyi feladatok önálló ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Középiskola/gimnázium, közgazdasági és/vagy munkaügyi végzettség,
- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Emelt szintű szakképesítés, költségvetési szerveknél szerzett tapasztalat, KIRA program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fényképes szakmai önéletrajz,
- Végzettséget igazoló dokumentumok,
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Hozzájáruló nyilatkozat a pályázat bíráló számára személyes adatainak megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak az Idősek Otthona és Klubja címére történő megküldésével (2600 Vác, Burgundia utca 9-11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 107/2020, valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi előadó.

vagy

- Elektronikus úton Friesz Magdolna részére a otthon911@gmail.com e-mail címen keresztül.

vagy

- Személyesen: Friesz Magdolna, Pest megye, 2600 Vác, Burgundia utca 9-11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 28.

Feladó: Városháza