Közélet [2020. március 18., szerda]
Elmaradt a testületi ülés, de döntések születtek

A koronavírus terjedése miatt az éves munkatervben március 18-ra tervezett váci képviselő-testületi ülést – a képviselők és az ülésen közreműködők egészségének megóvása érdekében – Matkovich Ilona polgármester döntése értelmében nem tartották meg.

A veszélyhelyzetben érvényes rendelkezések a települések polgármesterét hatalmazzák fel, hogy a képviselő-testület akadályoztatása esetén – néhány, törvényben szabályozott eset kivételével – teljes jogkörrel hozzon döntéseket. Így a városvezető – előzetesen bekérve képviselőtársaitól a tervezett módosító javaslataikat, majd azokat figyelembevéve – a szakbizottságok által már megtárgyalt, illetve a plenáris ülésre benyújtott előterjesztések közül többen döntéseket hozott.

Ezek főleg azokat a határozati javaslatokat érintették, melyekben határidő szabta meg a döntés meghozatalát, illetve a város gazdasági érdeke, a váci polgárok mindennapos életvitele vagy törvényi/rendeleti kötelezés miatt szükségesek voltak. Matkovich Ilona ezen döntéseiben a szakbizottságok állásfoglalásaira, jogászok véleményére, illetve a képviselőktől beérkezett javaslatokra támaszkodott. Az alábbiakban ezek közül a legfontosabb, hatályba lépő határozatokat ismertetjük.

- Vác Város Levéltára intézményvezetői feladatkörére kiírt pályázat eredményes volt, szakminiszteri jóváhagyást követően újabb öt esztendőre dr. Horváth Ferenc lesz az igazgató.
- Elfogadásra került három önkormányzati kulturális intézmény (levéltár, múzeum, könyvtár) 2019-re vonatkozó szakmai beszámolója és idei munkaterve.
- Vác – az adóerőképesség miatti csökkentett központi támogatás miatt – idén is igényel állami forrást az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” elnevezésű pályázaton.
- A benyújtott rendeletmódosítások fele (az említett érvek alapján) már most hatályba lép – ezeket majd külön írásban ismertetjük.
- Kismértékben átalakul a polgármesteri hivatal belső szerkezete, létrejön például a Fejlesztési Osztály.
- Érvénybe lép a Közbeszerzési Szabályzat módosítása és az idei Közbeszerzési terv.
- Néhány kisebb, a Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó kérés jóváhagyásra került.
- Kiírják a színház ügyvezetői pályázatát, eredményessége esetén nyáron kinevezett igazgatója lehet az intézménynek.
- Aláírásra kerülhet a Cházár András EGYMI infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó együttműködési megállapodás.
- Mint ahogyan a volt Karacs kollégium tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata is aláírásra kerülhet.
- A város – mint tulajdonos – részéről szintén megteremtődtek a feltételei a FOCI SULI Alapítvány iskolavárosi pályafelújításának.
- Csatlakozik a város ahhoz a kezdeményezéshez, hogy az érintett települések kérjék a Vác-Veresegyházi vasútvonal (71. sz.) uniós támogatásból történő felújítását.
- Vác beadja pályázatát a Görög templom felújítására, ehhez a polgármester elkülönítette a szükséges önrészt a költségvetésből.

Mint ahogyan az eredetileg a zárt ülésre rendelt előterjesztések nagy részénél, a nyílt ülés témái közül is egy sor megvitatását és döntéshozatalát az áprilisi plenáris ülés tárgyalására és határozathozatalára halasztotta Matkovich Ilona. Ilyen például néhány helyi rendeletben tervezett változtatás, az ingatlanok eladásával kapcsolatos előterjesztések, a támogatott szervezetek, alapítványok 2019-es szakmai és pénzügyi beszámolói, továbbá a személyiségi jogok miatt zárt ülésre tervezett döntéshozatalok.

Feladó: Városháza