Közélet [2020. április 2., csütörtök]
Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról

A veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás a következőképpen alakul.

A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig automatikusan felveszi a körzetébe tartozó gyermekeket.
-Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
-Kérjük, a mellékletben található, vagy az óvodák honlapján lévő óvodai szándéknyilatkozat kitöltését, két választott tagóvoda megjelölésével! A tagóvodai csoportok kialakításánál ezeket a szándéknyilatkozatokat, a létszámkorlátok betartásával, figyelembe fogják venni.
-Az óvoda a gyermek felvételét követően, a felvételről írásban értesíti az érintett szülőt.

A körzeten kívül jelentkező gyermekek esetében az óvodák 2020. április 17-ig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozataikat. Ebben a szülőknek meg kell jelölniük a kötelező felvételt biztosító óvodájuk adatait is. A körzeten kívüli jelentkezésekről az óvoda 2020. április 30-ig dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

A szándéknyilatkozat dokumentumait elektronikus úton küldhetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.

Elérhetőségek:
Kisvác-Középvárosi Óvoda: kisvacovi@gmail.com;

Alsóvárosi Óvoda: ovoda.alsovarosi@gmail.com;

Deákvári Óvoda: deakvari.ovoda.vac@gmail.com.

A dokumentum mellékeltünkből, illetve az óvodák honlapjáról tölthető le.

Feladó: Városháza