Pályázatok [2020. május 11., hétfő]
Önkormányzati tulajdonú Vác, dr. Csányi L. krt. 45. sz. alatti, nem lakás célú helyiség hasznosítása - Okmányiroda büfé

Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület, természetben Vác, dr. Csányi László krt. 45. szám alatti, ingatlan 12,19 m2 alapterületű helyiségcsoportot az alábbi feltételekkel, nyílt pályáztatással bérbeadásra hirdeti:

- a bérleti szerződés 5 év határozott időre szól

- tevékenységi kör: vendéglátás

- pályázati bérleti díjat: bruttó 121.900,- Ft/hó összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával az infláció mértékével módosul, legelőször 2021. január 1. napján

- pályáztatott közüzemi (víz, fűtés) egyéb költség bruttó: 7.120,- Ft/hó összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával a közüzemi szolgáltatók által meghatározott éves árváltozás mértékével változhat, legelőször 2021. január 1. napján


Pályázat feltétele az induló pályázati bérleti díj összeg 121.900,- Ft mint biztosítéknak a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatalának számlájára történő befizetése.

Szerződéskötés feltétele, hogy bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti díj (bruttó) összegének kétszeresét, mint biztosítékot a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala számlájára megfizeti.

Feladó: Városháza