Pályázatok [2020. május 15., péntek]
Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Deákvári Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Deákvári Óvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony-2 fő,

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony-2 fő.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

Váci Deákvári Óvoda

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak, valamint az ONOAP és a helyi pedagógiai program alapján elvégzendő szakmai munka munkaköri leírásban foglaltak alapján. Fő feladata a rábízott gyermekek nevelése.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Óvodapedagógus,
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség
- magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata és érvényes erkölcsi bizonyítvány.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

2020. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.06.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terék Ágnes nyújt, a 06-30/870-2861- es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Deákvári Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári főút 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni az iktatószámot: 1158/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
- Személyesen: Terék Ágnes, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34.
- E-mailban: deakvari.ovoda.vac@gmail.com

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Vác Város honlapja - 2020. május 15.
- www.kozigallas.hu - 2020. május 15.

Feladó: Városháza