Közélet [2020. május 30., szombat]
Végre rendeződik a kórháztömb tervezése

Az új váci önkormányzat pár hónap alatt elvégezte azon feladatokat, melyek a városra hárultak a kórház új rendelőintézetét és kapcsolódó épületeit érintő tervezés előkészítéséhez. Mindezt azért is hangsúlyozzuk, mert egy váci lejárató oldal ezzel ellentétes álhírek terjesztésébe kezdett.

Mint ismeretes, az előző városvezetés még 2017 nyarán nyilvánította ki szándékát a kórházra vonatkozó beruházás kapcsán a telekcserére. Majd több mint 2 éven keresztül szinte semmi nem történt. Csak közvetlenül a tavaly őszi választások előtt hozott végre a régi képviselő-testület a tervezők kiválasztásához döntést.

Módosítások a betegek érdekében
Az új önkormányzat aztán megkötötte a szükséges tervezői szerződést, sürgette a dokumentáció elkészültét. Az elkészült terveket a városvédők képviselőjével és a kórház egyik köztiszteletben álló volt főigazgatóval együtt véleményezte. Ők, és Ferjancsics László alpolgármester ekkor javasolták: a tervezett nővérszálló kerüljön jobb körülmények közé, a mentőbejáró fedett legyen, a gépjárműves kiszállási lehetőség pár méterre legyen az épülettől, a buszforduló ne kerüljön távolabb a főbejárattól. Azt is határozottan kérték, hogy már az első ütemben valósuljon meg a nagyobb parkolófelület.

Ezek után az önkormányzat rögtön megszervezte idén januárra a lakossági fórumot.
Közben a városvezetés egyértelműen jelezte az állam felé, hogy nem tartja szükségesnek az előző vezetés által erőltetett az állam és az önkormányzat közötti telekcseréket, így a beruházás megvalósításában jelentős idő takarítható meg. Ennek kapcsán fontos szempont továbbá, hogy az önkormányzat tulajdonában marad az Alsótörökhegyi út közelében lévő, igen értékes többezer négyzetméteres telek. A kórházi beruházás iránti elkötelezettségét azzal is kimutatta az új városvezetés, hogy egy, a jövendő építkezéshez nélkülözhetetlen telekcsíkot ingyen ad át az államnak.

Felgyorsították a folyamatot
Mindezen előkészületek után a város nevében eljáró polgármester elé áprilisban kerülhetett be a településrendezési anyag. Matkovich Ilona határozatban fogadta el a szükséges döntéseket, majd pár napos terv átdolgozás után – május elején – az állami főépítészhez került az anyag, akivel erről személyesen is egyeztetett a múlt héten városunk főépítésze.

A város jelenleg arra vár, hogy az elkészült terveket az állam által megbízott szervek véleményezzék. Ezek megtörténte után akár már a nyáron elfogadható az építési szabályzat.

A városháza felhívja a figyelmet arra, hogy a több, mint két évnyi, időt pocsékoló semmittevés után úgy sikerült pár hónap alatt az akadályokat elhárítani az új rendelőintézet megvalósítása elől, hogy a város anyagilag sem jár rosszabbul, és a telepítési tanulmányterv készítésénél a betegek és látogatók érdeke, valamint a hosszútávú városfejlesztési szempontok is messzemenőkig érvényesülnek. A kórház fejlesztési megvalósulása jelenleg teljesen az államon múlik. A város várja a szükséges dokumentumokat.


A városháza köszönetet mond a megfeszített munkáért a résztvevő összes mérnöknek, külön is a vezetőtervezőnek: a BME Urbanisztikai Tanszék tanszékvezetőjének.

Feladó: Városháza