Közélet [2020. június 3., szerda]
Tisztelt Lakosság!

A Képviselő-testület februári ülésén a Településképi Rendelet módosításának partnerségi egyeztetését lezárta, ezt követően a tervezetet az illetékes államigazgatási szervek véleményezték, így a májusi polgármesteri döntés értelmében az hatályba lépett.

A módosított Településképi Rendelet (TKR) pontosabban határozza meg a követendő településképi előírásokat, egyes, településkép szempontjából meghatározó (TMT) területeken a túl szigorú, anyaghasználatra, tömegformálásra vonatkozó előírásokat enyhíti, máshol a túlságosan engedékeny előírásokat szigorítja, egyértelműsíti, reagál az építéstechnológia fejlődése során az építészetben megjelenő új anyagokra, szerkezetekre.

A lakóterületeken telekmérettől függően szabályozott az épületegységek száma, és az előírt tervi konzultációs kötelezettségek a lakóterületek építészeti egységességét, a már beépített területek struktúrájához történő jobb illeszkedést, a lakóterületek élhetőségét fogja majd szolgálni.

Változnak az egyszerűsített bejelentési eljárással épülő lakóépületek kötelező szakmai konzultációjának szabályai, és a településképi bejelentési eljárások köre, továbbá a településképi kötelezési eljárásra és a helyi egyedi védelemre vonatkozó tulajdonosi kötelezettségek. Jelen módosítás során a rendelet mellékletei nem változtak.

Telepuléskép védelméről szóló rendelet-31-2017

Feladó: Városháza