Pályázatok [2003. január 3., péntek]
Bérbeadási hirdetés

Vác Város Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási Osztálya

bérbeadásra hirdeti
(5 év határozott időre)

Vendéglátás, kereskedelem vagy szolgáltatás céljára
Vác, Nagymezô u. 1-5. sz. alatti volt " Kis Kinai " Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiséget.A helyiség jellemzői:

Alapterület: 103m2 - üzlettér, kiszolgáló helyiségek, szociális részek hrsz.: 4518/11-A-46

Műszaki állapot: jelen állapotnak megfelelően, közmûvekkel ellátott, a tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a bérlő költsége.A bérleti jog megváltásának induló licitára: 700.000,-Ft + ÁFA

Licitlépcső: 50.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 70.000,-FtA bérleti díj mértéke: 9.500,-Ft/m2/év + ÁFA
A bérleti díj minden év január 1-től az infláció mértékével emelkedik, először 2004. évben.Megtekintés időpontja: 2002. december 20-án 9 óra.A pályázatok benyújtásának módja: írásban, tevékenységi kör megnevezéssel a Polgármesteri Hivatal, vagy a vho@varoshaza.vac.hu e-mail címre.Pályázatok benyújtásának határideje: 2003. január 06. 18 óra.
helye: Polgármesteri HivatalVersenytárgyalás időpontja: 2003. január 08. 09 óra.


Versenytárgyaláson az vehet részt, aki a bánatpénz befizetést igazoló csekket a versenytárgyaláson bemutatja, személyét illetve az általa képviselt társaságot hitelérdemlően igazolja.További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon.A hirdetés letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály, vho@varoshaza.vac.hu