Közélet [2020. július 8., szerda]
Kitüntetésre várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntető címet alapított.

A cím adományozható a város közigazgatási területén működő szociális intézmények, vállalkozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással a szociális intézmények, vállalkozások, civil szervezetek vezetői, közösségei és Vác város polgárai.

A kitüntetést évente három személy kaphatja meg.

A javaslatokat 2020. augusztus 15-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének címezve:

• Személyesen: a javaslatok az Igazgatási és Szociális Osztály vezetőjénél – Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 123-as irodába.
• E-mail-es formátumban pedig: jogasz4@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.


A kitüntető címet 2020. november 12-én a Szociális Munka napi ünnepségen a polgármester adja át.

Vác, 2020. július 07.
Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza