Pályázatok [2020. július 24., péntek]
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Gépjármű szerviz 014/2020

Pályáztató neve, címe, telefon (e-mail):

Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Telefon: +36-27/510-107
E-mail: info@vacholding.hu

A versenyeztetési eljárás fajtája:

Hirdetményes, tárgyalás nélküli versenyeztetési eljárás. Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Pályáztató a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók rendelkezésére. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.vac.hu és a www.vacholding.hu honlapokon.

A beszerzés tárgya:

Tárgya: Váci Városfejlesztő Kft. tulajdonában és használatában lévő földmunkagép, személy és tehergépjárművek, jótállási időn túli folyamatos, általános szervizelésére, karbantartására és műszaki vizsgáztatási feladatainak elvégzésére karosszériajavítási és autóvillamosság javítási feladatok, hidraulika rendszer javítási feladatok elvégzése eredményfelelősséggel. Pályázó feladata az alkatrészek és egyéb anyagok biztosítása.

Összesen 19 db gépjármű (mely darabszám változhat a szerződés időtartama alatt).

Pályázati határidő:

2020. augusztus 7. (péntek) 10:00 óra.
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége.

A pályázat benyújtásának címe:

Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Beszerzési részleg

A pályázat felbontásának helye, ideje és a pályázat felbontásán jelenlétre jogosultak:

Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
2020. augusztus 7. (péntek) 10:00 óra.
Jelenlétre jogosultak: Pályáztató és Pályázók képviselői (cégjegyzésre jogosultak vagy meghatalmazással rendelkezők.)

A pályázati felhívás teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza