Pályázatok [2020. július 31., péntek]
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Biztosítás a Váci Városfejlesztő Kft. tulajdonában és/vagy kezelésében lévő ingatlanok, ingóságok vagyonbiztosítása valamint felelősségbiztosításai

Pályáztató neve, címe, telefon (e-mail):

Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Telefon: +36-27/510-107
E-mail: info@vacholding.hu

A versenyeztetési eljárás fajtája:

Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Pályáztató a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók rendelkezésére. A pályázat teljes egészében elérhető a www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapon.

A beszerzés tárgya és részletes leírása:

Tárgya: Biztosítás a Váci Városfejlesztő Kft. tulajdonában és/vagy kezelésében lévő ingatlanok, ingóságok vagyonbiztosítása, valamint felelősségbiztosításai az alábbiakban meghatározottak szerint, határozott időtartamra.

Fő tevékenységek: Vagyonhasznosítás, park és útfenntartás, településtisztasági feladatok ellátása (kommunális szemétszállítás kivételével), valamint szakipari tevékenységek (pl.: villanyszerelés; víz-, gáz-, fűtésszerelés; csatornajavítás; szigetelések stb.), továbbá mélygarázs karbantartás, állagmegóvás.

Szerződő/Biztosított/Ajánlatkérő:
Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.

Együttbiztosított:
Vác Város Önkormányzata
2600 Vác, Március 15. tér 11.

Biztosítás tartama: határozott
2020.08.24-től 2021.08.23-ig

Pályázati határidő:

2020. augusztus 12., 10:00 óra
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége.

A pályázat benyújtásának címe:

Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Beszerzési részleg

A pályázat felbontásának helye, ideje és a pályázat felbontásán jelenlétre jogosultak:

Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
2020. augusztus 12., 11:00 óra
Jelenlétre jogosultak: Pályáztató és Pályázók képviselői.

A pályázati felhívás részletei a csatolt dokumentumokban olvashatóak.

Feladó: Városháza