Pályázatok [2020. október 1., csütörtök]
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Vác közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti tisztán helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására

Vác Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Kiíró) Képviselőtestülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltaknak megfelelően Vác közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti tisztán helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.


I. A pályázat kiírójának neve, címe, elérhetőségei:

Vác Város Önkormányzat
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Kapcsolattartó: Magos Attila műszaki osztályvezető
Telefon: +36 27/513-452
E-mail: fomernokseg@varoshaza.vac.hu

II. Az eljárás tárgya

Autóbusszal végzett, menetrend szerinti tisztán helyi személyszállítás ellátása szolgáltatási koncessziós eljárás eredményeként megkötött közszolgáltatási szerződés keretében.
A szerződés volumene 235.000 hasznos kkm (amely nem tartalmazza a Szolgáltató rezsifutásait) +20%/év, legfeljebb 10 db szóló forgalmi autóbusszal, amelyből általánosságban, munkanap és hétvégén legfeljebb 6 db szóló forgalmi autóbusz kell, de tanítási napokon 7.00-8.00 között, csúcsidőben további legfeljebb 4 db szóló forgalmi autóbuszra van szükség.
A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni. A részletes követelményrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

III. A pályázaton való részvétel feltételei

3.1. A pályázat


A pályázatot a Kiíró a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a szerint folytatja le.

3.2. Részvételi feltételek

A pályázat nyílt, azon részt vehetnek belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vagy azok konzorciuma. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű Szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

3.3. Főbb pályázati, alkalmassági feltételek

A pályázónak - konzorcium esetén annak egyik tagjának - a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 10. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt autóbuszos személyszállító engedéllyel, valamint a kiírásban megjelölt, megfelelő, autóbusszal végzett személyszállítási gyakorlattal kell rendelkeznie. A pályázati kiírás további szakmai és egyéb alkalmassági feltételeket is tartalmaz.
A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza, így különösen a részvételre az jogosult, akivel szemben nem állnak fenn a pályázati kiírásban foglalt kizáró okok, és megfelel a pályázati kiírásban meghatározott műszaki, szakmai és pénzügyi alkalmassági feltételeknek.

IV. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei

A pályázati kiírása Kiírónál térítésmentesen átvehető.
A pályázati kiírás személyesen vagy postai megküldés útján vehető át. Személyes átvétel esetén a pályázati kiírás ügyfélfogadási időben vehető át (hétfő: 14-18; szerda: 8-12 és 13-16; péntek: 8-12) a következő címen:
2600 Vác, Március 15. tér 11. Műszaki Osztály I. emelet 111. sz. iroda

A pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül – postai úton kerül megküldésre.

V. Ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának időpontja:
2020. december 2. 15 óra

VI. Az eredményhirdetés tervezett legkésőbbi időpontja:
Vác Város Képviselőtestületének 2020. decemberi rendes ülésének időpontja, azaz 2020. december 9. 9 óra.

VII. A szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2020. december 21. napja 10 óra.

VIII. A közszolgáltatás megkezdésének határnapja: 2021. január 1. napja

IX. A szerződés időtartama: 2021. január 1-jétől kezdődően 1 év, amely a felek megállapodása szerint további 1 évvel meghosszabbítható.

X. Az elbírálás módja és szempontjai:

A pályázat bírálati szempontjai az alábbiak:
Bírálati szempont Elérhető maximális pontszám Súlyszám
1. Pályázó által igényelt, a közszolgáltatás ellátásáért fizetendő ellentételezés nettó mértéke 1 hasznos, menetrendi kilométerre vonatkozóan (nettó Ft/km) 10 75
2. Járműállomány környezetvédelmi besorolása (EURO)10 15
3. Alacsonypadlós vagy alacsony belépésű járművek vállalt aránya 10 5
4. Klimatizálás 10 5

A 2 - 4. bírálati szempontok esetén az értékelés módszere az alábbi:

A 2. bírálati szempont esetén
a. Euro IV: Az alapelvárásnak megfelelő az ajánlat, ha minden jármű Euro IV károsanyag-kibocsátási normának megfelelő vagy partiker filterrel (részecske szűrővel) ellátott diesel üzemű motorral szerelt az Euro IV károsanyag-kibocsátási norma teljesítéséhez: 10 pont jár.
b. Euro IV+: Az elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha a járművek több, mint 75%-a legalább Euro IV károsanyag-kibocsátási normának megfelelő diesel üzemű motorral szerelt: 5 pont jár,
c. Euro V: Az elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha a járművek több, mint 75%-a legalább Euro V besorolású diesel üzemű vagy magasabb károsanyag-kibocsátási normának megfelelő motorral szerelt: 1 pont jár.

A 3. bírálati szempont esetén
a. alapelvárásnak megfelelő az ajánlat, ha az alacsonypadlós vagy alacsony belépésű járművek aránya legalább 70%: 1 pont,
b. elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha az alacsonypadlós vagy alacsony belépésű járművek aránya legalább 100%: 10 pont,
c. elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha az alacsonypadlós vagy alacsony belépésű járművek aránya 70%-ot meghaladó, de 100%-ot el nem érő: 1 és 10 pont közötti, arányosítással meghatározott pontszám.

A 4. bírálati szempont esetén
a. Alapelvárásnak megfelelő az ajánlat, ha a klimatizált járművek aránya legalább 70%: 1 pont jár. Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 70%-nál alacsonyabb megajánlás esetén a pályázat érvénytelen.
b. Elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha a klimatizált járművek aránya legalább 100%: 10 pont jár.
c. Elvárásnak megfelelő az ajánlat, ha a klimatizált járművek aránya 70%-ot meghaladó, de 100%-ot el nem érő: 1 és 10 pont közötti, arányosítással meghatározott pontszám.

A pályázatban megadni kért adatok pontos meghatározási módjára és az értékelés módszerére a kiírás részletes szabályokat határoz meg.

XI. Egyéb releváns információk

A Kiíró a szakmai ajánlat kialakításához az alábbi lényeges információkat emeli ki, melyekre vonatkozó részletes feltételek a pályázati kiírásban kerülnek kifejtésre.

A PMKH FFO Földhivatali Osztály 12. által nyilvántartott Vác, belterület 2735, és 2736. helyrajzi számon található autóbusz-pályaudvar (váróterem és autóbusz pályaudvar funkciójú ingatlan) a jelenlegi szolgáltató (VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.) tulajdonában áll. Az autóbusz-pályaudvar (végállomási infrastruktúra) nemcsak a helyi, hanem a helyközi közlekedésben résztvevő járművek végállomásoztatására is szolgál. A jelenlegi szolgáltató új Szolgáltató kiválasztása esetén a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakkal összhangban köteles hozzáférést biztosítani az új Szolgáltató részére a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasok kiszolgálásához közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokhoz, így az utasok fel- és leszállásához, utazási okmány vásárlásához, az utastájékoztatási rendszerhez, a várakozást szolgáló és a szociális létesítményekhez valamint a tulajdonában vagy jogszerű használatában álló megállóhelyekhez illetve utasforgalmi létesítményekhez. Az új Szolgáltató ennek költségét köteles viselni.

A Kiíró a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (5) bekezdés f) pontjában előírt, a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdítására irányuló kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy egyrészről a kiírás VI. 3. pontjában alkalmassági követelményként, másrészről pedig a kiírás VII. 19. pontjában bírálati szempontként, a Szolgáltató által biztosítandó járművekkel szembeni környezetvédelmi követelményeket határoz meg.

A Kiíró rendelkezésére álló, a közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett költségeinek ellentételezésére fordítható források összege a Kiíró mindenkori éves költségvetésére tekintettel korlátos. A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a rendelkezésére álló forrásokat meghaladó összegű pályázat(ok) esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Feladó: Városháza