Pályázatok [2020. október 1., csütörtök]
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Vác, Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítása TÁRGYBAN

1. Pályáztató neve, címe, telefon (e-mail):
Vác Város Önkormányzat
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27/513-404
E-mail: fomernokseg@varoshaza.vac.hu

2. A versenyeztetési eljárás fajtája:
Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá
nem tartozik, tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:
Pályáztató a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók
rendelkezésére: közzétételre kerül a www.vac.hu honlapon.

4. A beszerzés tárgya és részletes leírása:

Tárgya:
1. Vác, Zöldfa utca 4519 hrsz. alatti aszfalt burkolatú út részleges, dr. Csányi László krt. - Kölcsey
utca közötti szakaszának felújítása 212,0 fm hosszban 8,00 m szélességben és 45 m2 deltával,
összesen 1741 m2 területen,
2. Vác, Szent Mihály dűlő 1766 hrsz. alatti aszfalt burkolatú út részleges (Szent Mihály dűlő rácsos
átereszétől – a Szent Mihály dűlő - Huszár utca közötti deltával – a Huszár utcáig terjedő
szakasz) felújítása 198 m2 területen.

A pályázati felhívás teljes szövege a csatolt dokumentumban megtalálható.

Feladó: Városháza