Közélet [2020. november 19., csütörtök]
Jelentős városi ügyekben születtek döntések

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, illetve szakbizottságainak feladat- és hatáskörében eljárva november 19-én egy sor fontos és halaszthatatlan ügyben hozta meg döntését.

Matkovich Ilona ezen határozatait megelőzően kikérte a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak javaslatait, véleményét is, írásos javaslatokat csak az Összefogás Vácért képviselőitől kapott.

Szakbizottságokhoz kötődő döntések között:
- elfogadásra került a Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. év szeptember havi tevékenységének beszámolója, melyből kiderült, hogy jelentős felújításokat és javításokat végzett a város cége;
- pozitív elbírálást kapott egy pályázattal kapcsolatos kérelem, így jövő nyáron megszervezésre kerülhet az Egészségtábor;
- önkormányzati lakások bérlői kérelmezték az általuk akár több évtizede bérelt lakások megvásárlását, mely kérések nagyobb része pozitív elbírálást kapott.

Rendeletalkotások és –módosítások
Rendelet született az élelmezési nyersanyagköltségről és a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról.
A már korábban megalkotott rendeletek közül:
- az Önkormányzat tulajdonában álló lakások esetében gyorsabb, egyszerűbb lesz a szerződések ügymenete és a piaci alapon bérbeadott lakások esetében is mód lesz a bérlő általi felújítás lakbér beszámítására az új, pályáztatást követően odaítélt lakások esetén;
- inflációkövető módosítás lép életbe a közterületek használatáról és rendjéről szóló szabályozás költségmeghatározásánál, továbbá
- a korlátozott forgalmú övezetek behajtási feltételeiről szóló esetében a vállalkozásoknak mostantól már egy napra is lehet igényelni az engedélyt, valamint a motorkerékpárok is kaphatnak behajtási engedélyt, de azokat ingatlanon belül kell tárolni.

Pénzügyi, gazdasági határozatok:
- a jövő évi folyószámlakeret összege változatlan lesz. Meghatározásra került a 2021-es költségvetési koncepció. Ennek alaptézise az intézményhálózat és a városüzemeltetés működőképességének biztosítása, még úgy is, hogy a város inkább további elvonásokra számíthat, semmint kormányzati támogatásban bízhat.
- az első háromnegyedéves gazdálkodásról szóló jelentésből látszik, hogy a vírusjárvány miatti bevételkiesések, illetve kormányzati elvonások dacára a város megőrizte működőképességét és az átgondolt gazdálkodás eredményeként egy sor tervezett felújításra, fejlesztésre is sor került.
- a tavalyi év helyi buszos személyszállítási beszámolójából kiderült, a városnak több, mint 110 millió forintjába került a szolgáltatás fenntartása.

Építési szabályzatok döntései
A képviselő-testület munkatervében szereplők mellett több olyan, a Helyi Építési Szabályzatot érintő eseti ügyben kellett döntést hozni, melyek halasztása a város érdekei ellen hatottak volna. Ilyen a Diadal tér fejlesztését lehetővé tevő változtatás és a kórház területére vonatkozó, a fejlesztési lehetőséget szolgáló döntés. Egy másik döntéssel elhárultak az akadályok a Karolina iskola épületfejlesztési elképzelései elől. Az önkormányzat által aláírásra került az a megállapodás, mely lehetővé teszi a deákvári SPAR parkoló lakosság általi korlátozott használatát.

További döntések
Az átgondoltabb, ügyfélbarát munkaszervezés céljából változott Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá a Gazdasági Hivatal alapító okirata. Utóbbi intézmény vezetői feladatkörét pályáztatás után öt évre Belencsák Ágnes látja el.
Kismértékben módosul a helyi buszmenetrend, több busszal lesz elérhető Deákvárról az Iskolaváros. A nagyfogyasztók mellett a jövőben a kisebb mennyiségben földgázt használók esetében is csoportos önkormányzati beszerzés teszi lehetővé a város ez irányú további spórolását, mely több millió forint is lehet. A Bagolybükk Egyesület megkapta a tulajdonosi engedélyt, így az Árpád iskolában környezetvédelmet elősegítő eszközöket telepíthet.
„Vác Város Sportjáért” kitüntetésben idén Németh András kézilabda mesteredző, id. Veres Ferenc atlétika edző, továbbá a Nógrádi Tivadar-Noé Gábor evezős páros részesül.

Feladó: Városháza