Pályázatok [2021. január 11., hétfő]
Pályázat: kerékpáros pumpapálya tervezése és kivitelezése

Vác 3574/3 helyrajzi számú beépítetlen közterület gát és a kerékpárút közé eső részén 35x45 méteres területen kerékpáros pumpapálya tervezése és kivitelezése

Pályázati határidő: 2021. január 18. 10 óra

A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége.

A pályázat benyújtásának címe:
Vác Város Önkormányzata
2600 Vác, Március 15. tér 11., 111. iroda

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza