Pályázatok [2021. január 12., kedd]
Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Váci Polgármesteri Hivatalban

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
- banki terminál kezelés,
- bérkönyvelés,
- nemzetiségi önkormányzatok könyvelése, házipénztár kezelése,
- beszámolók, jelentések, költségvetések és elszámolások készítése,
- MÁK igénylések és jelentések készítése, (KGR-K11, Eadat, ÖNEGM, EBR42 rendszerek kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv, valamint a Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- érettségi.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- középfokú közgazdasági végzettség,
- államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
- önkormányzatnál hasonló területen szerzett munkatapasztalat,
- közigazgatási alapvizsga,
- közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:
- csapatmunka – együttműködés,
- pontosság, precizitás,
- lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
- szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
- sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
- a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021.02.12.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/4-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
vagy
Elektronikus úton: Dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címre.

Ebben az esetben is az előzőleg megjelölt ismérveket, azonostó számot és munkaköri megnevezést fel kell tüntetni az email-ben.
vagy
Személyesen: Dr. Zsidel Szilvia jegyző, 2600. Vác, Március 15. tér 11. 1. emelet 131-es irodában.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.02.19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu – 2021.01.12.

Feladó: Városháza