Pályázatok [2021. január 29., péntek]
Pályázat hivatali ügyintéző (iktató – irattáros) munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szociális osztály

hivatali ügyintéző (iktató – irattáros) munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet: 27. Titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ügyirat-kezelési, irattárazási, postázási feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

Ügyiratok számítógépes iktatása (ASP rendszer), ügyirat-kezelési, irattárazási, postázási feladatok ellátása. Számítógépes iktatást végez. Gondoskodik a hivatalba beérkező iratok érkeztetéséről, azokat az illetékes ügyintézőnek továbbítja. Gondoskodik a hivatalon belül keletkezett ügyiratok iktatásáról.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 27. Titkársági feladatkörhöz kapcsolódó középiskolai végzettség,
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség,
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alapvizsga,
- ügykezelői alapvizsga,
- polgármesteri hivatalban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz,
- a pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány lekésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta Igazgatási és Szociális osztályvezető nyújt, a 27/513-426-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/27-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: hivatali ügyintéző (iktató-irattáros),
vagy
- Személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály, (2600 Vác, Március 15. tér 11. 123-as szoba),
vagy
- Elektronikus úton Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta Igazgatási és Szociális Osztályvezető részére a jogasz4@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www. kozigallas.hu - 2021.01.29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza