Pályázatok [2021. február 19., péntek]
Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó osztály

adóügyi ügyintéző


munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2021. március 6-tól 2022. január 26-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

- Adóigazolás készítése az adószakrendszerben, kiadás előtt az adóbehajtóval egyeztetve,
- ÁNYK nyomtatványok letöltése,
- iktatási és postázási feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóügyi és ügyviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv, valamint a Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- érettségi.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- ASP adószakrendszer ismerete,
- önkormányzatnál hasonló területen szerzett munkatapasztalat,
- közigazgatási alapvizsga megléte,
- közigazgatási szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

- csapatmunka – együttműködés,
- pontosság, precizitás,
- lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
- szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
- sikeres pályázat esetén, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
- a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása postai úton, a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/48-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

A pályázat benyújtható elektronikus úton is, Csajághy Luca munka-és bérügyintéző részére a ber1@varoshaza.vac.hu e-mail címre. Ebben az esetben is az előzőleg megjelölt ismérveket, azonostó számot és munkaköri megnevezést fel kell tüntetni az email-ben.

Személyesen is leadható a pályázat Csajághy Luca munka-és bérügyintézőnél az alábbi címen: Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. 1. emelet 110-es iroda.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.03.05.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kozigallas.hu – 2021.02.19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza