Pályázatok [2021. február 19., péntek]
Pályázat kémia – biológia tanári állás betöltésére

A váci Piarista Gimnázium pályázatot hirdet

kémia – biológia

tanári állás betöltésére.

Munkába állás 2021. augusztus 1.

A pályázat feltételei:
- szakmai felkészültség 5-12. osztályok tanítására (nyolcosztályos gimnázium),
- egyetemi végzettség
- elkötelezett vallásosság
- teljes állás

A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:
- tehetséggondozás, versenyfelkészítés,
- innovatív pedagógiai szemlélet
- az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban megtalálható.

Feladó: Városháza