Közélet [2001. május 5., szombat]
Rendőrségi beszámoló a képviselő-testület ülésén

Az áprilisi testületi ülésen részt vett Bozsó Zoltán r. alezredes,
kapitányságvezető is, aki tájékoztatta a Képviselő-testületet a
helyi rendőrkapitányság tavalyi munkájáról. Az alábbiakban a
kapitány úr beszámolójából idézünk néhány gondolatot.

A Váci Rendőrkapitányság 2000-ben az előző évihez viszonyítottan szinte változatlan személyi-, és anyagi körülmények között végezte munkáját. Az alezredes úr számba vette először a kapitányság illetékességi területére jellemző körülményeket.
A megyében csak e területen húzódik államhatár, amely miatt rendszeresen számolni kell külföldiek jogsértő cselekményeivel. A sportmérkőzések rendőri biztosítása plusz feladatokat ró a kapitányságra. Az illetékességi területen megrendezésre kerülő nagyobb események, programok biztosítását saját erőből oldják meg. A vonzáskörzetben Vácon kívül még 2 város és 31 község található, az állandó lakosság száma kb. 90.000-re, az ideiglenes lakosság száma csaknem 100 ezerre tehető, tehát 1250 fő állampolgárra jut 1 rendőr.
Budapest közelsége miatt több mint 13 ezerre tehető a városunk környékén lévő hétvégi házak száma, ami a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésében játszik nagy szerepet. Bűnügyi szempontból frekventált hétvégi terület, még Váctól 70 km-re is van. A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területét az idegenforgalmi idényben jelentős terhelés jellemzi, amit azonban az elmúlt évben nem kompenzáltak anyagi-, személyi, technikai téren.
Vannak, csak a városunkra jellemző, sajátos körülmények is, amelyek kihatnak a közlekedési, a bűnügyi és a közbiztonsági helyzetre egyaránt. Városunk közel 40 ezres lakossággal rendelkezik, amellett püspöki székhely, diákváros és fontos közlekedési csomópont is. A rendõri biztosítást igénylő egyházi, sport és egyéb rendezvények döntő többségét ugyancsak a városban tartották, 23 alkalommal útlezárást igényeltek a biztosítások. Itt halad keresztül a 2-es főútvonal, s a város határában van a 12-es számú főút csomópontja is, valamint a 2/A számú főútvonal.
Vác és környékén 1999-ben 213 baleset történt, 2000-ben 175, ami 17,84%-os csökkenést jelent az elõzõ évihez viszonyítva. A városban történt bűncselekmények jellegük szerint hasonlóak voltak más területen történt bűncselekményekkel, pl. jármű önkényes elvétele, rablás, lopás és lakás illetve családi ház betörések.
Ebből jármű önkényes elvétele 17 db, melynek a felderítési mutatója 47,5%, rablás 5 db, melynek felderítési mutatója 80 %, lopás 737 db, melynek felderítési mutatója 32%, lakás illetve családi ház betörések 43 db, melynek felderítési mutatója 24 %.
Jelenleg a városban három rendõr páros van a nap 24 órájában folyamatosan szolgálatban, valamint egy vagyonőr-rendőr járőrpáros összeállításban, mely szolgálatot 2001-ben újjáalakítják és átszervezik, és ennek köszönhetően további rendőrjárőröket tudnak a közterületre vezényelni. A kapitányság területén működő három rendőrőrs szintén egy-egy rendőrjárőr párost vezényel a területre a nap 24 órájában, akik szükség esetén bármelyik más területen szolgálatot teljesítő kollégáknak is segítséget tudnak nyújtani.
A térségben a szolgálatokat biztosítani tudták, hiszen ehhez az önkormányzatoktól, alapítványtól, valamint állampolgároktól is, akik a közbiztonságot fontos és kiemelt problémának érzik, támogatást kaptak. A kapitány úr azonban kéri a város vezetését, hogy támogassa a városban egy térfigyelõ rendszer kialakítását.
Közbiztonsági koncepcióval Vác városán kívül egyetlen település sem rendelkezik. A váci közbiztonsági bizottság 2000-ben sajnálatos módon nem ülésezett, így szeretnék elérni azt, hogy ez a bizottság a már korábban, a koncepcióban elfogadottaknak megfelelően működjön, és a fő célkitűzések elérését segítse.
Fő célok a közeljövőben:
A lakosságot érintő súlyos erõszakos, illetve vagyon elleni bűncselekmények felderítésének kiemelt, súlyozott kezelése, a lakosság nyugalmának biztosítása, a közterületi szolgálat erősítése, az ott elkövetett erőszakos és garázda jellegű jogsértések visszaszorítása, a közlekedési balesetek megelőzése, a gyalogos és járműforgalom segítése, a kirívóan durva szabálytalankodók kiszűrése és felelősségre vonása, jó munkakapcsolat kialakítása az önkormányzatokkal és társszervekkel.
A Képviselő-testület köszönetet mondott Vác város közrendje és közbiztonsága érdekében végzett - javuló tendenciát mutató tevékenységéért.

Feladó: Váci Hírnök, toronykft@mail.digitel2002.hu