Közélet [2001. május 5., szombat]
Az egészséges városért

Vác Város Önkormányzatának döntése alapján városunk csatlakozott az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez, amelynek hivatalosan 2000. január 1-től tagja. A szövetség majdnem 20 államban 495 tagot számlál, Magyarországon 21 város állt a sorai közé. A Szövetség célkitűzése, hogy valamennyi tagváros elkészítse településének Egészségképét. A Szövetség koordinátora, Dr. Nagy Magdolna e hatalmas és páratlanul értékes munkáról számolt be a Városházán.
Az Egészséges Városok mozgalomban részt vevő összes város elkötelezte magát lakossága egészségének javítása mellett. Az Egészségkép élethű, tudományosan alátámasztott képet nyújt a városbeli egészségi állapotról, az egészséget befolyásoló - támogató és fenyegető - tényezőkről, valamint áttekinti az egészség szélesebb értelemben vett társadalmi meghatározóit, megfogalmazza a problémákat, javaslatokat tesz a helyzet javítására és cselekvésre ösztönöz. E tanulmány is tett, az adatok összegzése után néhány javaslatot a város számára:
Az Egészségképpel kapcsolatosan a legfontosabb teendőnek tartják az érdekeltekkel, a városi önkormányzat illetékes bizottságával, az alapellátás szolgálataival, az egészségfejlesztésben dolgozó civil szervezetekkel való megvitatást.
A végleges változatból hasznos lenne összefoglalót készíteni a helyi sajtó számára, s az adatokat hozzáférhetővé kellene tenni az önkormányzat hivatalában.
További, jövõbeni adatgyűjtéssel kapcsolatosan leírja az Egészség képtanulmány, hogy szükséges a jövõben az informatikai háttér fejlesztése az egészségügyi intézményekben. Kellene a lakosság fizikai aktivitással kapcsolatos szokásainak kérdőíves felmérése és a lakosok véleményének felmérése az általuk legfontosabbnak ítélt, egészséggel kapcsolatos problémákról.
Beruházást igénylõ feladatok várnak az önkormányzatunkra az oktatási intézmények tornatermi ellátottságának bõvítése, valamint az orvosi szobák kialakítása ügyében. A lakosság számára széles körben is hozzáférhető sportolási lehetőségek biztosítására volna szükség az uszoda kapacitásának bővítésével együtt.
Egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok mindegyike a tanulmányban megállapított egészségünkre nehezedő terhek enyhítésére kidolgozott programokra, kampányokra tesz javaslatot. Az alkoholbetegség elleni fellépés, a középkorú nők tüdőszűrésen való nagyobb számú részvételének elérése, a mozgásszervi megbetegedések megelőzése, a mentálhigiénés munkacsoport és a Szívbarát munkacsoport létrehozása, a fiatalok egészségnevelése és további területek bevonása a parlagfűírtásba a legsürgetőbb teendő a tanulmány szerint.
A képviselők nevében Kiss János úr mondott meleg szavú köszönetet ezért a példaértékű fáradozásért, s várja, hogy a tanulmány eredményei beépüljenek a mindennapi gyakorlatba, hogy valóban sokkal egészségesebb várossá lehessen Vác.

Feladó: Váci Hírnök, toronykft@mail.digitel2002.hu