Közélet [2001. május 19., szombat]
Vác város képviselő-testületének májusi döntései

Módosították a költségvetési rendeletet. A felújítási kiadásokra 5.460.000 Ft-t szavaztak meg a Zrinyi u. 9. védőnői helyiség valamint a Deákvári főút 34/a Szociális Szolgáltató Központ javára.
A fejlesztési kiadásokból 282.399.000 Ft jut a Boronkay György Műszaki Középiskola kihelyezésének első fázisára, a regionális kerékpárút építésének III. ütemére, regionális szennyvízcsatorna építésére, buszvárók telepítésére, Környezetvédelmi Iroda számítástechnikai fejlesztésére valamint magánszemélyek közműfejlesztésének támogatására.

Módosították a vagyonrendeletet. Az ingatlanok tulajdonjogának átruházásáról 10 millió Ft bruttó forgalmi értékhatár felett a testület dönt. Az elidegenítésre történő kijelölés joga a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottságé, mely az értékesítésre nyilvános versenytárgyalást köteles meghirdetni.
Az 5 és 10 millió Ft közötti bruttó értékű ingatlan esetében a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság jogosult dönteni az értékesítésről nyilvános versenytárgyalás meghirdetésével.
Az 5 millió forint forgalmi érték alatt a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság dönt, hogy az értékesítés versenytárgyalás kiírásával történik-e.
A rendelet 2001. Június 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a már megkezdett értékesítések esetében is alkalmazni kell.

A testület "A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról" szóló 2000. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola és Szakközépiskola építését az 1994. Évben készített engedélyezési és kiviteli tervek szerint meg kell kezdeni. A döntést követően az alábbi feladatokat kell végrehajtani:
- a meglévő terv aktualizálása, áttervezése,
- a terv engedélyeztetése
- előminősítéses közbeszerzési eljárás lefolytatása
- kivitelezés, befejezési határidő: 2002. augusztus 15.

A testület elfogadta a Város Diáksport helyzetéről szóló tájékoztatót.

A testület egyetért a MTESZ és Vác Városi Önkormányzat között létesítendő Közművelődési együttműködési megállapodás megkötésével.


A testület a váci műemlékek megmentése tárgyú tájékoztatót elfogadta. Felkéri a főépítészt, hogy az elhangzott észrevételekkel együtt a tájékoztatót építse be a város épített környezete alakításának és védelmének koncepciójába, valamint a helyi építési szabályzatba.

Az Egészségügyi Bizottság primér prevenciós programok támogatására pályázatot írt ki civil szerezetek részére. A pályázatok közül a következő egyesületeket és alapítványok nyertek el támogatást:
Váci Polgárok Egészségéért Egyesület 1.500.000 Ft
Egészséges Ifjúságért Alapítvány 200.000 Ft
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány 500.000 Ft
Jobb Sors Alapítvány 119.000 Ft.
A Bizottság javaslatára a testület ezen összegekkel támogatja a város lakosságát érintő prevenciós programokat.

Támogatja továbbá 5 fő szociálisan rászoruló gyermek részvételét Zamárdiban egy augusztusi gyermeküdültetésben 7.000 Ft/ gyermek összegben.

Zárt ülésen tárgyalta a Váci Katedra pedagógus kitüntető cím odaítélését valamint a Váci Távhő Kft. 2000. évi mérlegbeszámolóját.

Feladó: Váci Hírnök, toronykft@mail.digitel2002.hu