Közélet [2009. április 22., szerda]
H I R D E T M É N Y

TISZTELT VÁCI POLGÁROK!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy Vác Város Önkormányzata megbízásából az URBANÍTÁS Tervező és Tanácsadó Kft. megkezdte Vác Város Településszerkezeti Tervének 7. sz. módosítását, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 6. sz. módosítását. A terv készítésének célja az alábbiakban olvasható. Kérem, hogy egyéb irányú tervmódosító javaslataikat, észrevételeiket 2009. május 20-ig a Főépítészi Irodára megküldeni szíveskedjenek.

Dr. Bóth János
Vác város polgármestere


177/2008. (XI.20.) sz. Képviselőtestületi
határozat


A Vác Város Képviselőtestülete a volt orosz laktanya területére készített területfelhasználási és beépítési tanulmánytervvel kapcsolatban az előterjesztés "javasolt" paramétereit elviekben támogatja, az üzemanyagtöltő állomás létesítésével elviekben egyetért - egyik elvi támogatás sem értelmezhető biztatásként. A TSZT-7m, HÉSZ-SZT-6m a településrendezési szerződés megkötése után indítható.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: főépítész

A településrendezési eszközök 2009. évi módosítását az alábbiak indokolják:
Az Étv. vonatkozó előírása szerint a tulajdonos elkészítette a volt orosz laktanya területfelhasználási és beépítési tanulmánytervét abból a célból, hogy kezdeményezi a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását. A terület jelenlegi övezeti besorolás alapvetően nem változik, hiszen az most is gazdasági övezet, azon belül pedig kereskedelmi és szolgáltató jellegű terület (Gksz-2). A terv a jelenlegi szabályozásnál "erőteljesebb" beépítést javasol, továbbá egy üzemanyagtöltő állomás létesítését (Gksz-7, Ktö).

V á c, 2009. április 20.

Feladó: Városháza