Közélet [2010. március 20., szombat]
Javaslatok a parkolásra és a beszerzési szabályzatra

A jövő héten esedékes testületi ülésre beadott – szabályzat, illetve rendelet módosítást tartalmazó – egyéni képviselői indítványáról tájékoztatta a sajtót Ferjancsics László és Makrai Zsolt. A két városatya a beszerzési szabályzat kritériumait pontosítaná és könnyítené a parkolást azoknál az oktatási-nevelési intézményeknél, ahol díjfizetés van előírva.
Ferjancsics László elmondta: szükségesnek gondolják, hogy a város által kötött szerződések esetében a korábbinál szigorúbb előírások vonatkozzanak a pályáztatás után győztesnek kihirdetett cégekre. Ezekkel csak abban az esetben lehessen szerződést kötni, ha nem állnak felszámolási- vagy csődeljárás, illetve csődvédelem alatt, és nem érintettek az APEH-nál végrehajtási eljárásban.
Makrai Zsolt a hozzájuk eljuttatott lakossági jelzések alapján indokoltnak látja, hogy az óvodába, iskolába gyermeküket szállító szülőknek a reggeli órákban az 5-10 percnyi parkolásra ne kelljen a pénzüket költeni. Ezért képviselőtársával egyetértésben javasolja, hogy a tanítási napokon az Eötvös, a Tornyos és a Zichy utcában ne 7, hanem csak 8 órakor kezdődjön a díjfizetési kötelezettség.

Feladó: ES, estv@estv.hu