Közélet [2010. március 26., péntek]
Egyhangú intézményvezető választás

Csütörtökön tartotta munkarend szerinti soros ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Bár az elmúlt héten két alkalommal is rendkívüli tanácskozásra került sor, ez az ülésnap is közel tízórás vitát hozott.

A jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek a nemrég 61 éves korában elhunyt dr. Inczédy Jánosra, aki tagja volt a rendszerváltás utáni első váci önkormányzatnak és a megyei közgyűlés elnöki feladatait is ellátta.
A kétórás napirend előtti felszólalás sorozatot követően dr. Bóth János ebédszünetet rendelt el. A folytatásban jónéhány napirendi pont tárgyalását dr. Molnár Lajos alpolgármester vezette, mivel a polgármester hivatalos ügyben eltávozott.
Elsőként a Váci Levéltár igazgatói pályázatát bírálták el és dr. Horváth Ferenc (képünkön) minden szavazó képviselő bizalmát élvezte. Így újabb öt esztendőre ő lett az intézmény vezetője. Ferjancsics László és Makrai Zsolt előterjesztésében oktató-nevelő feladatot ellátó intézmények környezetében enyhítettek a parkolási előírásokon. Ványi Lászlóné és Tomori Pál módosítását elfogadva végül az Eötvös, Zichy és Tornyos utcák mellett a Konstantin téren, valamint a Galcsek utcában is csak reggel nyolc órától kell a parkolásért fizetni szeptember 1. és június 15. között munkanapokon. A helyi autóbusz közlekedés működtetésének kérdése után - amelyben jegy- és bérletár emelésről határoztak, illetve későbbre halasztották a veszteséges üzemeltetés kezelésének problémáját - Szakszik Ákos parancsnok beszámolója következett a Tűzoltóparancsnokság munkájáról.
A Váci Városfejlesztő Kft. több anyaga is megtárgyalásra került. A képviselők nem támogatták a társaság nonprofit szervezetté való átalakítását. A mélygarázs és a Főtér-Főutca projekt vonatkozásában felolvasásra került a területen működő vállalkozók levele, melynek kapcsán két héten belül egyeztetést és újabb lakossági fórum megtartását tartották fontosnak. A következő napirend szerint a város lemondott volna a Naszály-Galga TISZK tulajdonlási viszonyain belüli elővásárlási jogáról, ám mint kiderült, a szóban forgó tulajdoni rész már korábban eladásra került. Így csupán ennek tényét tudták tudomásul venni a városanyák és – atyák.
Az Egyebek napirend keretében a választókörzeti keretek felosztásáról folyt vita, elfogadták az idei Közbeszerzési tervet, illetve támogattak néhány önálló képviselői indítványt. Anyagi forrást biztosítottak a Szent István tér burkolatának felújításra, és pártoló tagként csatlakozott a város a Klímabarát Települések Szövetségéhez.
A nyílt ülés végén közel két órán keresztül folyt a vita a hivatal Ellenőrzési Osztályának vizsgálati jelentéséről, amely a Jávorszky Ödön Kórházban, a Jakab Kft. és a SZIZOMA Kft. vállalkozási szerződése kapcsán vezetett létszámkimutatási ívek célellenőrzéséről szólt. Az elfogadott határozat szerint a testület felkéri az önkormányzati jogászt, hogy április elsejéig vizsgálja meg: történt-e jogszabálysértés, illetve bűncselekmény gyanújára okot adó szabálytalanság. A képviselők végül zárt ülésen döntöttek elismerések odaítéléséről.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkarend szerinti soros ülését április 22-én tartja.

Feladó: ES, estv@estv.hu