Közélet [2010. április 7., szerda]
Módosultak a térítési díjak

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a márciusi, munkarend szerinti ülésén módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletét.

Törvényi előírások szerint ugyanis önkormányzati rendeletben kell szabályozni ezen ellátásokért fizetendő térítési díjakat, amelyek a szolgáltatási önöltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Szabályozva vannak továbbá a díjcsökkentés kritériumai is. A módosítás új jövedelemsávokat és százalékos csökkentési mértékeket vezet be.
Bartha Gyula szociális osztályvezető javaslatára Vácott a törvény által kiszámítottnál alacsonyabb összegű térítési díjak kerültek meghatározásra. Ezek ellátásonként differenciált módon (7-13%) emelkednek a váci lakosok esetében, míg a nem váciaknál egységesen 15 % az emelés mértéke.
Az előterjesztést a képviselők egyhangú szavazással hagyták jóvá.

Feladó: ES, estv@estv.hu