Közélet [2010. december 15., szerda]
Hatékony munkával fontos döntések

A munkaterv szerint idei utolsó ülését tartotta kedden Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amely igen sok témában hozott fontos döntéseket.
A teljes létszámban jelenlévő grémium a napirend előtti kérdések után több sürgősségi javaslat fel- és előzetesen kiadott téma levételével egyhangúan elfogadta a napirendet. Többek között később, csak egy gazdasági elemzést követően tárgyalják Pető Tibor alpolgármester előterjesztését a városi gazdasági társaságok átvilágításáról.
A költségvetési rendelet módosítását (10 millió forinttal emelték meg) ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) is változott néhány pontban. A helyi autóbusz közlekedés tarifái januártól emelkednek. A háziszemét szállítás jövő évi díjkalkuláció élénk vitát váltott ki. Végül az elfogadott határozat szerint tárgyalásokat kell kezdeményezni a szolgáltatást jelenleg ellátó céggel a díjak csökkentése érdekében. Felülvizsgálták a közterület használati díjakat és meghatározták a 2011-es helyi adókat. Az utóbbi szerint a magánszemélyek kommunális adója adótárgyanként 10 ezer Ft/év. Az építményadó 400 Ft/nm/év. A gépjárműadó mértéke törvényi előírás alapján kerül meghatározásra és teljes összegében az önkormányzatnál marad. A vállalkozások kommunális adója pedig egy törvénymódosítás értelmében 2011-től megszűnik.
Schmuczer Istvánné egyéni képviselői indítványát elfogadva a parkoló járművek esetében 10 perc türelmi időt fogadtak el, amely az ellenőr érkezte után kezdődik. Módosították a pénzben és természetben nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló rendeletet. Eladásra kijelölt ingatlanok árának meghatározása után elfogadták a jövő évi munkatervet. Eszerint a 2011-es képviselő-testületi ülésekre csütörtöki napokon kerül sor, az elsőre január 20-án 9 órától. Ugyancsak különösebb vita nélkül fogadták el az idei külügyi beszámolót és a jövő évi külügyi tervet. Egymillió forintot biztosítottak a rendelőintézet előtető építményének felújítására.
Városfejlesztési és forgalomtechnikai témák után módosításra került a Beszerzési szabályzat, majd kiírták a Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói állására vonatkozó pályázatot. A váci Püspökség népkonyha létesítését tervezi, ehhez a szükséges városi segítséget a Szociális Szolgáltatások Háza nyújtaná. Ennek segítésére biztosított a város 1 250 ezer forintot. A testület a Szegfű utcai bölcsőde férőhelyét 14 fővel bővítette és ehhez biztosította a feltételeket. Elfogadták a polgármester előterjesztését a városunkban megalakult hat kisebbségi önkormányzattal való együttműködés vonatkozásában.
A Jávorszky Ödön Kórház az irányú kérelméről, hogy a tartósan üres 55 állással csökkentsék az intézmény létszámát, csak a következő ülésen történik döntés. A Képviselő-testület tagjai a többségében – névszerinti szavazás keretében - nem támogatták a szérűskerti műfüves pálya körül, az OLLÉ program keretében történő fejlesztési elképzeléseket, amely 125 millió forintos hitel felvételét tette volna szükségessé. Vác Város Önkormányzat csatlakozik a Dunakanyar Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz. Meghosszabbításra került a városi kórházhoz rendelt önkormányzati biztos cégével történt szerződés. A 2011-es költségvetésben forrást kell majd beállítani a Flórián utcai egészségügyi komplexum felújítására, vagy más helyszínen történő biztosítására.
Egy ad hoc bizottságot is létrehozott a grémium. Ennek feladata lesz, hogy megvizsgálja a kórház jelenlegi ellátási, közegészségügyi és járványügyi helyzetét veszélyeztető problémákat és kezelje azokat. Három sportegyesület is támogatást kért az önkormányzattól. A Vác Városi Labdarúgó SE esetében egy likvidhitel felvételét támogatták, melynek visszafizetési garanciáját adott esetben a város által nyújtott 2011-es támogatás képezheti. A Váci Női Kézilabda SE póttámogatási igényét elutasították, míg a Váci Kézilabda SE hitelkérelméhez kezességet vállaltak.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének decemberi tanácskozása zárt üléssel ért véget.

Feladó: ES, estv@estv.hu