Közélet [2011. január 24., hétfő]
Alapító okirat módosítása – megszüntető okiratok

A Vác Város Képviselő-testülete 2011. január 10-i rendkívüli ülésén döntött A Váci Városfejlesztő Kft. létrehozásáról. Ennek függvényében döntött költségvetési szervek jogutód nélküli megszüntetéséről, illetve az Alapfokú Oktatási intézmények Gazdasági és Szolgáltatási Szervezete (GAMESZ) feladatainak átalakításáról.
A január 20-án megtartott ülés napirendjén szerepelt ezen döntés folyományaként néhány módosító, illetve megszüntető okirat elfogadása. A meghozott döntés értelmében:
- módosult a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatalának (GESZ) alapító okirata;
- 2011. március 15-i hatállyal jogutód nélkül megszüntetésre kerül a Tourinform Vác, a GAMESZ és Vác Város Sportintézményei.
Utóbbi intézmény feladatai a Váci Városfejlesztő Kft. hatáskörébe kerülnek. Részben ide, részben a GESZ-hez kerülnek a GAMESZ feladatai, míg a Tourinform feladatkörét a Váci Városimázs Kft veszi át. Mindhárom esetben a megszüntetés oka, hogy a közfeladat más módon – vállalkozás formájában – hatékonyabban teljesíthető. Valamennyi vagyoni jog és kötelezettség, továbbá valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozás az átvevő cégre száll. A megszüntetett költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban, más munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók ezen jogviszonyaiba (értve ezalatt a személyzeti anyagokat) a Polgármesteri Hivatal lép.

Feladó: ES, estv@estv.hu