Pályázatok [2001. szeptember 27., csütörtök]
Ingatlanértékesítés

Vác Város Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási Osztálya


Értékesítésre
hirdeti a

Vác Derecske dűlôben lévô 5414/2 hrsz-ú 1200 m˛ nagyságú beépítetlen ingatlant.
Az RRT. (Részletes Rendezési Terv) szerint az ingatlan lakóház építése céljára hasznosítható.

Induló vételár:4.000.-Ft./m˛
Licitlépcsô: 100.-Ft./m˛
Bánatpénz:200.000.-Ft.

Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettség terheli, melynek biztosítására az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyztet be.

A pályázat benyújtása:Polgármesteri Hivatal címére:

A pályázat beadási határideje: 2001. október 15. (hétfô)

Versenytárgyalás helye:Polgármesteri Hivatal

Versenytárgyalás idôpontja:2001. október 17. (szerda) 9 óra

Szerzôdéskötés feltétele: A vételár egyösszegű fizetésének igazolása

Versenytárgyaláson való részvétel: Bánatpénz befizetésének igazolása
feltétele: Résztvevô személynek illetve társaságnak
hiteles igazolása

További információ: Polgármesteri Hivatal 14., 15. sz. szobájában 27/513-439,27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály, vho@varoshaza.vac.hu