Pályázatok [2001. szeptember 27., csütörtök]
Ingatlanértékesítés

Vác Város Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási Osztálya

Értékesítésre hirdeti a

Vác Derecske dűlôben lévô 5676/2 hrsz-ú 1200 m˛ nagyságú beépítetlen ingatlant.
Az RRT. (Részletes Rendezési Terv) szerint az ingatlan lakóház építése céljára hasznosítható.
Induló vételár: 3.000.-Ft./m˛; Licitlépcsô: 100.-Ft./m˛; Bánatpénz: 165.000.-Ft.
Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettség terheli, melynek biztosítására az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyztet be.

A pályázat benyújtása: Polgármesteri Hivatal címére;
A pályázat beadási határideje: 2001. október 15. (hétfô);
Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal;
Versenytárgyalás idôpontja: 2001. október 17. (szerda) 10 óra;
Szerzôdéskötés feltétele: A vételár egyösszegű megfizetésének igazolása;

Versenytárgyaláson való részvétel feltétele:
Bánatpénz befizetésének igazolása
Résztvevô személynek illetve társaságnak hiteles igazolása
További információ: Polgármesteri Hivatal 14. és 15. sz. szobájában 27/513-439, 27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály, vho@varoshaza.vac.hu