Pályázatok [2001. november 14., szerda]
Ingatlanértékesítés

Vác Város Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya
Értékesítésre hirdeti a Vác Bácska dűlôben lévô 5164/9 hrsz-ú 994 m˛ 5164/10 hrsz-ú 1093 m˛ nagyságú beépítetlen ingatlant

Az RRT. (Részletes Rendezési Terv) hatályban lévô elôírása szerint az ingatlan III. építési övezetű, a zárt csapadékvíz elvezetést kivéve, teljes közművel kialakítandó lakótelkein 4,5 m-es átlagos homlokzatmagasságú, szabadonálló lakóépület helyezhetô el, max. 15 %-os beépítettséggel.

Induló vételár: 1.200.-Ft./m˛; Licitlépcsô:100.-Ft./m˛; Bánatpénz: 110.000.-Ft.

Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettség terheli, melynek biztosítására az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyeztet be.

A pályázat benyújtása: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya

A pályázat beadási határideje: 2001. december 10. (hétfô)

Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Vác Március 15. tér 11.

Versenytárgyalás idôpontja: 2001. december 12. (szerda) 10 óra

Szerzôdéskötés feltétele: A vételár egyösszegű megfizetésének igazolása

Versenytárgyaláson való részvétel feltétele: Bánatpénz befizetésének igazolása; Résztvevô személynek illetve társaságnak hiteles igazolása

További információ: Polgármesteri Hivatal 14., 15. sz. szobájában; 27/513-439, 27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály, vho@varoshaza.vac.hu