Pályázatok [2001. november 14., szerda]
Ingatlanértékesítés

Vác Város Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya
Értékesítésre hirdeti a Vác Külsô Rádi út mögött ún. Állami Gazdasági lakótelepen a Juhász utcában lévô 5521/2 hrsz-ú 996 m˛, 5521/3 hrsz-ú 995 m˛ nagyságú beépítetlen ingatlant

Az RRT. (Részletes Rendezési Terv) hatályban lévô elôírása szerint az ingatlan négyes építési övezetű, a zárt csapadékvíz és szennyvíz-elvezetést kivéve közművesítéssel kialakítandó lakóterület, melynek lakótelkein a meglévô kialakult földszint + tetôtér-beépítéshez illeszkedô, max. földszint + tetôtérbeépítéses lakóépület beépítésű.
- a telkek beépíthetôsége max. 30 %
- a zöldfelületi fedettség min. 60 % lehet.

Induló vételár: 3.000.-Ft./m˛; Licitlépcsô: 100.-Ft./m˛; Bánatpénz:150.000.-Ft.

Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettség terheli, melynek biztosítására az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyeztet be.

A pályázat benyújtása: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztályán

A pályázat beadási határideje: 2001.december 10. (hétfô)

Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Vác Március 15. tér 11.

Versenytárgyalás idôpontja: 2001. december 12. (szerda) 9 óra

Szerzôdéskötés feltétele: A vételár egyösszegű megfizetésének igazolása

Versenytárgyaláson való részvétel feltétele: Bánatpénz befizetésének igazolása; Résztvevô személynek illetve társaságnak hiteles igazolása

További információ: Polgármesteri Hivatal 14., 15. sz. szobájában, 27/513-439, 27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály, vho@varoshaza.vac.hu