címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. december 7. | szerda
Ambrus napja
+17
°
C

Nemzetiségi önkormányzatok

Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti adatok:

Elnök:Németh Sándor
Tel.: 06-30-528-4642


Elnökhelyettes: Lakatos Elemér
Tel.: 06-70-424-4774

Tagok:
Lakatos Lajos

Alapfeladatok:

Ügyfélfogadási idõ: minden héten csütörtökön 13-18 óráig a dr. Csányi László krt. 47. szám I. emeleti helyiségében.

Munkaterv:

VÁCI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
HIRDETMÉNY


A Köztársasági Elnök 98/2015. (II.11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2015. március 7. és 2015. április 30. közé esõ idõtartamra tûzte ki.

A bírósági ülnökök 2015. évi választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény (Bjt.)szabályozza.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Váci Járásbíróságra lehet.

Jelöltet állíthatnak:


 a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ nagykorú magyar állampolgárok,
 a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok és az egyesületek (a pártok kivételével),
 a fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
 a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei.

Jelöltet állítani 2015. április 24. napján (péntek) 12:00 óráig lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát
, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).
A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen elõéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!
A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán (2600 Vác, Március 15. tér 11., 31. iroda) beszerezhetõk, illetve letölthetõk a www.vac.hu honlapról.

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésõbb 2015. április 24. napján (péntek) 12:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetõtábláján megtekinthetõ, vagy letölthetõ a www.vac.hu honlapról.

Letölthetõ dokumentumok:
 Tájékoztató
 A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
 Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
 Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról


A Köztársasági Elnök 98/2015. (II.11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2015. március 7. és 2015. április 30. közé esõ idõtartamra tûzte ki.

A bírósági ülnökök 2015. évi választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény (Bjt.)szabályozza.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Váci Járásbíróságra lehet.

Jelöltet állíthatnak:

 a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ nagykorú magyar állampolgárok,
 a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok és az egyesületek (a pártok kivételével),
 a fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
 a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei.

Jelöltet állítani 2015. április 24. napján (péntek) 12:00 óráig lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).
A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen elõéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!
A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán (2600 Vác, Március 15. tér 11., 31. iroda) beszerezhetõk, illetve letölthetõk a www.vac.hu honlapról.

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésõbb 2015. április 24. napján (péntek) 12:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetõtábláján megtekinthetõ, vagy letölthetõ a www.vac.hu honlapról.

Letölthetõ dokumentumok:
 Tájékoztató
 A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
 Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
 Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról


Vác, 2015. március 31.

Horváth István
Váci Roma nemzetiségi önkormányzat elnöke


Letölthetõ dokumentumok csatolva :

Meghívó, Napirend:

M E G H Í V Ó

A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. december 10-én (hétfõ) 15 órakor

Közmeghallgatást tart
melyre tisztelettel meghívom

Helye: Váci Polgármester Hivatal Vác, Március 15. tér 11. 128. terem


Mindenkit szeretettel várunk

Vác, 2018. november 26.
Tisztelettel:

Horváth István s.k
elnök
_______________________________________________________________________________

M E G H Í V Ó

A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. december 11-én (hétfõ) 14:30 órakor

Közmeghallgatást tart
melyre tisztelettel meghívom

Helye: Váci Polgármester Hivatal Vác, Március 15. tér 11., 128. terem

Mindenkit szeretettel várunk!

Vác, 2017. december 04.

Tisztelettel:
Horváth István s.k.
elnök

_______________________________________________________________________________


M E G H Í V Ó

A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. november 29-én (kedd) 14 30 órakor

Közmeghallgatást tart
melyre tisztelettel meghívom

Helye: Váci Polgármester Hivatal Vác, Március 15. tér 11. 128. terem

Mindenkit szeretettel várunk!

Vác, 2016. november 21.

Tisztelettel:
Horváth István s.k.
elnök

_______________________________________________________________________________


M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívja Önt
a Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Roma napi rendezvényére,

mely a Duna parton (a vár alatt)
2016. május 7-én 16 órakor kerül megrendezésre


_______________________________________________________________________________


M E G H Í V Ó

A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2015. november 23-án (hétfõ) 15 00 – 1600 óráig

Közmeghallgatást tart melyre tisztelettel meghívom

Helye: Váci Polgármester Hivatal Vác, Március 15. tér 11. 128. terem

Mindenkit szeretettel várunk

Vác, 2014. november 16.

Tisztelettel:
Horváth István s.k.
elnök

_______________________________________________________________________________


M E G H Í V Ó

A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. november 23-án (hétfõ) 15:00 – 16:00 óráig

Közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Váci Polgármester Hivatal Vác, Március 15. tér 11., 128. terem

Mindenkit szeretettel várunk!

Vác, 2015. november 16.

Tisztelettel:
Horváth István s.k.
elnök

Dokumentumok: