Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. február 27., csütörtök]

És Deákvár mégis fejlődni fog!

Egy újabb sajtótájékoztatóján Mokánszky Zoltán volt alpolgármester azt a meggyőződését hangoztatta, hogy – az egyébként egy hete elfogadott városi költségvetés – „rossz bőrben van”.

Mint az a váci televízió híradójában elhangzott: ezt például azzal indokolta, hogy „... kevesebbet fordítanak az idén a színházra, a művelődési központ működésére és a Fónay színjátszókör is alacsonyabb összeget kap a tavalyihoz képest. Csökkentették az önkormányzati intézmények személyi dologi kiadásait is 5%-kal.”

A városvezetés nem érti, vajon Mokánszky úr miért is fájlalja, hogy a város közel fél milliárd forinttal több bevételre tehet szert, miközben például a kommunikációra a váciak pénzéből jelentősen kevesebbet költ, mint amikor közel egy évtizedig érthetetlenül sokat pocsékoltak erre a helyi kormánypártok.

Csak reménykedni tudunk abban, hogy a volt alpolgármester – jelenleg deákvári képviselő – tévedésből nem fogadott el olyan, a városrész életét nagy mértékben javító fejlesztéseket, mint a Kosdi úti gyalogátkelőhelyek létesítése, nem egy deákvári közterület közvilágításának fejlesztése, illetve a felújítások közül a Gombási út állapotjavítása. De nem szavazott meg olyan közvetlen támogatásokat sem, melyeket a város művészeti csoportjaira, intézményeire különít el a kétharmados arányban elfogadott költségvetés.

Pedig megszavazhatta volna, hiszen a jövőben már nem kell arra spórolni, hogy Mokánszky úr a város pénzéből vásárolt jeggyel repüljön Kínába, vagy luxuskörülményekben Japánba. Lehet, hogy ő ezt a lehetőséget sírja vissza? A fejlesztésekkel egyet nem értő KDNP-s képviselő forrástámogatást megtagadó szavazatai ellenére Deákvár is fejlődni fog.

Érdekes, hogy a helyi ellenzék miért éppen egy korábban már hazugságon kapott emberrel szeretné megmagyaráztatni álláspontját. Hacsak nem amiatt van ez, hogy megdolgoztassák utólag is azokért a javadalmakért, melyek meghaladták a volt polgármester keresetét is. Ha ez az ok, akkor még sok sajtótájékoztatón találkozhatunk Mokánszky Zoltánnal, hiszen a két ciklus alatt kapott több mint 85 millió forintos apanázsért cserébe még jócskán magyaráznia kell a bizonyítványt.

Feladó: Városháza

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 8. § (1) és (1a) bekezdései alapján a Pest Megyei Kormányhivatal a mellékelt közleményt teszi közhírré:

A mellékletek a hirdetmény teljes terjedelmében megjelennek.

Vác, 2020. 02. 26.

Dr. Zsidel Szilvia sk.
jegyző

Kifüggesztve: 2020. 02. 26.
Levéve: 2020. 03. 26.-án.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
PE-KTFO-282-15-2020-SSz_alairt.pdf
PE-KTFO-282-2020_kozlemeny.pdf

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala (2600 Vác, Sziréna köz 7.) hirdetményes (nyílt) pályázatot hirdet a köztemetések - koporsós, hamvasztásos - valamint az ezekkel kapcsolatos ügyintézések lebonyolítására, 2 éves időtartamra.


A pályázat további részletei a csatolt dokumentumban találhatóak.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazat.pdf

Pályázatok [2020. február 26., szerda]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

Óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése-fejlesztése. Munkáját az intézmény pedagógiai programja alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettsége(ek)et tanúsító okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 107/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
vagy
-Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella - intézményvezető részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
-Személyesen: Lambekné Gál Gabriella - intézményvezető, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Vác Város honlapja - 2020. február 29.

Feladó: Városháza

Sport [2020. február 26., szerda]

Asztalitenisz – Kiélezett csatában döntetlen

Végig szoros, izgalmas csapatbajnoki találkozón a nem gyakran előforduló döntetlen eredménnyel fejezték be a legutóbbi fordulót a váci pingpongosok: Váci Reménység – Pegazus 9:9.

A Váci Piarista Gimnázium tornatermében lebonyolított rangadón már a két párosmeccs is szoros végeredményt sejtetett, hiszen egy-egy győzelmet könyvelhettek el a csapatok. Jellemző, hogy a folytatásban az egyéni találkozók közül a 16 összecsapás csupán egynegyede hozott játszmavesztés nélküli eredményt.

A négy váci pingpongos elég kiegyensúlyozott eredménysort mondhat végül magáénak. Lovas Dániel volt a legeredményesebb, hiszen három győzelme mellett csak egyszer kapott ki. Sági Bence viszont pont fordítva: a négy meccséből egyszer nyert, háromszor pedig vereséget szenvedett. Némann Dávid és Vándor András 50 %-os mutatóval (2-2 győzelem és vereség) fejezte be a játéknapot.

A Reménység legközelebb szintén hazai asztalok mellett mérkőzik: március 14-én a bajnoki címért harcban álló szécsényiek érkeznek Vácra.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. február 26., szerda]

Tiszteletadás a rabtemetőben

Február 25-én délután – a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján – hagyományosan a deákvári rabtemetőben gyűltek össze a váci polgárok, hogy kegyeletteljes főhajtással emlékezzenek a diktatúrák által kivégzett emberekre.

A Himnusz eléneklése után az idei esemény szónoka Inotay Gergely volt. Az alpolgármester kiemelte: még ma is tanulnunk kell az utolsó diktatórikus világrend, a kommunizmus tényeit, őszintén, hitelesen kell szólni róla. Majd Radnóti Töredék című versének részletére hivatkozva figyelmeztetett: „Soha ne feledjük, a rendszer, aminek kiépítésén fáradoztak jóhiszemű támogatók vagy haszonleső zsoldosok, elvtelen és barbár verőemberek, rafinált cinkosok - eleve romlott és bűnös volt.”

A szónok a továbbiakban a ma emberének szóló üzenetet fogalmazott meg. Eszerint egyértelmű és megmásíthatatlan nemet kell mondanunk ezen totalitárius rendszerekre. Hangsúlyozta továbbá felelősek vagyunk az áldozatok emlékéért, felelősek önmagunkért.

A megemlékezésen a Váci Fónay-Humánia Társulat tagjai közreműködtek. Előadásukban részletek hangzottak el Kölcsey Ferenc, Illyés Gyula és Szenti Tibor művéből, továbbá idézeteket hallhattunk váci elítéltek visszaemlékezéseiből és a mártírhalált halt Brusznyai Árpád özvegyének naplóbejegyzéseiből is.

Az esemény zárásaként a város vezetői, intézmények, civil szervezetek képviselői koszorúzták meg a rabtemető emlékkövét, majd közösen elénekelték a Szózatot.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. február 25., kedd]

Pályázat szakképzett gondozó, ápoló munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása céljából szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére munkatársat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány
büntetlen előélet

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony
Bérezés/pótlékok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján
munkahelyi pótlék
műszakpótlék
ünnepnapon végzett munkáért pótlék
szociális ágazati pótlék


Munkaidő: 7.oo-19.oo-ig, illetve 19.oo-7.oo-ig
Juttatások: munkábajárás utiköltségének jogszabályban előírt %-os arányú térítése
munkaruha juttatás
munkahelyi meleg étkezés biztosítása kedvezményes áron
béren kívüli juttatás- fenntartó által megszabott mértékben

A közalkalmazotti jogviszony betölthető: 2020.03.01. napjától

Jelentkezés: Önéletrajz és iskolai végzettséget, továbbá szakképzettséget igazoló
bizonyítvány másolatának beküldésével
e-mailben: otthon911@gmail.com
levélben: 2600. Vác, Burgundia u. 9.-11.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. február 25., kedd]

Pályázat szakképzett szociális gondozó munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja házisegítségnyújtás feladatainak elvégzésére szakképzett szociális gondozó munkatársat keres.


A munkakör betöltésének feltétele:
a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány
büntetlen előélet

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony
Bérezés/pótlékok: Kjt. alapján
szociális ágazati pótlék


Munkaidő: 7.oo-15.oo-ig hétfőtől-péntekig
Juttatások: munkábajárás utiköltségének jogszabályban előírt %-os arányú térítése
munkaruha juttatás
munkahelyi meleg étkezés biztosítása kedvezményes áron
béren kívüli juttatás- fenntartó által megszabott mértékben

A közalkalmazotti jogviszony betölthető: 2020.03.01. napjától

Jelentkezés: Önéletrajz és iskolai végzettséget, továbbá szakképzettséget igazoló
bizonyítvány másolatának beküldésével
e-mailben: otthon911@ gmail.com
levélben: 2600. Vác, Burgundia u. 9.-11.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. február 25., kedd]

A váci Piarista Gimnázium pályázatot hirdet matematika – informatika tanári állás betöltésére

A pályázat feltételei:

- szakmai felkészültség 5-12. osztályok tanítására (nyolcosztályos gimnázium),
- egyetemi végzettség
-egyházi kapcsolódás

A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:

- tehetséggondozás, versenyfelkészítés, robotika, programozás
- innovatív pedagógiai szemlélet
- az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás

A pályázat mellékletei:

- önéletrajz
- motivációs levél
- egyházi (plébánosi, lelkészi) ajánlás
- diplomamásolatok
- erkölcsi bizonyítvány (csak a felvétel esetén kell bemutatni)

Bérezés:

- A pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján

A munkakör betöltése:

- irányadó dátum: 2020. augusztus 15-től. (megegyezés szerint)

Egyéb:

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a digitális eszközparkunk fejlesztésére, a robotikai eszközpark bővítésére. A munka 3 informatika teremben folyik. Kiemelt képzéseink, emelt szintű képzéseink segítik a hatékony oktató-nevelő munkát.

A pályázat beadása:

- Határideje: folyamatosan
- A meghallgatások időpontja: a beérkezett pályázatoktól függően, megbeszélés szerint

Módja: e-mailben a kalasz.akos@vac.piarista.hu

Kalász Ákos
igazgató

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. február 25., kedd]

A váci Piarista Gimnázium pályázatot hirdet biológia – kémia tanári állás betöltésére

A pályázat feltételei:

- szakmai felkészültség 5-12. osztályok tanítására (nyolcosztályos gimnázium),
- egyetemi végzettség
- elkötelezett vallásosság

A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:

- tehetséggondozás, versenyfelkészítés
- innovatív pedagógiai szemlélet
- az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás

A pályázat mellékletei:

- önéletrajz
- motivációs levél
- egyházi (plébánosi, lelkészi) ajánlás
- diplomamásolatok
- erkölcsi bizonyítvány (csak a felvétel esetén kell bemutatni)

Bérezés:

- A pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján

A munkakör betöltése:

- irányadó dátum: 2020. augusztus 15-től. (megegyezés szerint)

Egyéb megjegyzés:

- Iskolánkban új természettudományos laborkomplexum épült. Meggyőződésünk, hogy tanáraink kiváló körülmények és képzési keretrendszerben tudják végezni elkötelezett munkájukat.

A pályázat beadása:

- Határideje: folyamatosan.
- A meghallgatások időpontja: folyamatosan a beérkezett pályázatoktól függően

Módja: e-mailben a kalasz.akos@vac.piarista.hu

Kalász Ákos
igazgató

Feladó: Városháza